För dig som har skolskjuts

Om du har skolskjuts är det viktigt att komma ihåg att anmäla om du inte ska åka skolskjuts en dag, exempelvis om du blir sjuk.

Det är grundskoleförvaltningen som avgör om du får skolskjuts. En ny ansökan måste skickas in inför varje läsår. På sidan Ansök om skolskjuts finns information om hur du ansöker.

Har du skolskjuts måste du anmäla när du blir sjuk

Det är viktigt att du anmäler när du är sjuk, annars kommer din skolskjuts att åka till din adress i onödan. 

Behöver du akut avboka ditt barns resa morgon och eftermiddag kontaktar du oss på telefonnummer 031-368 25 50. Du får då möjlighet att avboka din resa via vår beställningscentral. 

Vid avbokningar som inte är akuta, ring skolresor 031-368 25 50. Telefontiden är vardagar klockan 8–11 samt 13–15.30.

Resor på fritiden för elever med skolskjuts och färdtjänst

När du får skolskjuts och har färdtjänst i Göteborgs Stad har du även rätt till resor på fritiden. Resorna på fritiden kan du göra vardagar mellan klockan 04.00 och 22.00. Du bokar resorna som vanliga färdtjänstresor.

Du kan inte göra resorna under helger, jullov eller sommarlov, då måste du ha ett tilläggskort. Varje resa du gör dras av från det antal resor du har blivit tilldelad hos serviceresor, men du behöver inte betala för dessa resor. Resorna kan bara göras med färdtjänsten och inte den vanliga kollektivtrafiken så som med spårvagn och buss. Resorna gäller inte heller för sjukresor.

Du behöver inte ansöka om resorna, du får de automatiskt.

Färdtjänstens tilläggskort för resor under helger och lov

Du kan köpa ett tilläggskort om du har skolskjuts. Tilläggskortet gäller för resor på tider när inte skolkortet gäller, efter klockan 22.00 på vardagar samt på helger och alla lov förutom sommarlovet. Kortet gäller terminsvis och kostar 555 kronor.

För att få tilläggskortet kontaktar du serviceresors kundservice.

Filer och dokument