Ansök om och boka resor till och från fritidsverksamhet

Det går inte att få skolskjuts till eller från fritidsverksamhet. Har eleven behov av det går det att ansöka om det, men då gäller andra regler än för skolskjuts. Här hittar du information om vad som gäller och hur du gör för att ansöka.

Ansök om och boka resor till och från fritidsverksamhet