Skolskjuts

Regler för skolskjuts

Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som ska få skolskjuts. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Ansök om skolskjuts

Elever som är skrivna i Göteborgs kommun kan få skolskjuts till och från skolan om de av olika anledningar inte kan åka med kollektivtrafiken. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts. Du som vårdnadshavare måste skicka in en ny ansökan inför varje läsår.

Ansök om resor till och från fritids

Det går inte att få skolskjuts till eller från fritidsverksamhet. Har eleven behov av det går det att ansöka om det, men då gäller andra regler än för skolskjuts. Här hittar du information om vad som gäller och hur du gör för att ansöka.

För dig som har skolskjuts

Om du har skolskjuts är det viktigt att komma ihåg att anmäla om du inte ska åka skolskjuts en dag, exempelvis om du blir sjuk.