Skolkort i grundskolan

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Skolskjuts, med till exempel taxi, kan elever som har särskilda behov få.

Skolkort till kollektivtrafiken

Kostnadsfritt skolkort får elever som är folkbokförda i Göteborg, har fyllt sju år och går i förskoleklass eller grundskola i kommunal eller i fristående skola.

Eleven får skolkortet hemskickat till sin boendeadress. Det är grundskoleförvaltningen som beställer skolkorten, oavsett var eleven går i skola.

Har du frågor kring skolkort kan du mejla till skolkort@grundskola.goteborg.se

Om eleven är folkbokförd i en annan kommun än Göteborg gäller regelverket i hemkommunen. Kontakta den kommunen för information om vad som gäller.

Skolkort för elever i årskurs F-5 gäller klockan 04-19.
För elever i årskurs 6-9 gäller kortet klockan 04-22.

Mer information om skolkort för elever i gymnasieskola

Om du har blivit av med ditt skolkort

Om du har blivit av med ditt skolkort ska du anmäla det till grundskoleförvaltningen på skolkort@grundskola.goteborg.se. Skolan kan skriva ut ett tillfälligt skolkort tills du får det nya kortet. Grundskoleförvaltningen tar ut en avgift på 100 kronor för ett nytt kort och för det tillfälliga skolkortet.

Om barnet glömt kortet

Elever i grundskolan som glömmer kortet hemma, får åka till skolan utan kort. Kontakta skolexpedition omedelbart för att få en biljett till hemresan.

Geografisk uppgradering av skolkortet

Om du har vårdnadshavare som är separerade och någon av dem bor i en kranskommun eller om du har valt att gå i skola i annan kommun så har du rätt att uppgradera ditt kort.

Du kan då köpa det uppgraderade kortet för den mellanskillnad som uppstår mellan skolkortet och det uppgraderade kortet.
Ta kontakt med grundskoleförvaltningen på skolkort@grundskola.goteborg.se för att få hjälp med detta, se kontaktuppgifter nedan.

Utökat skolkort för resor på kvällar och helger

Göteborg stad erbjuder inte någon utökning av skolkorten. Det går däremot att köpa ett kort hos Västtrafik som heter Utökning Göteborg som gäller för en termin och för dig som skolungdom under 20 år för obegränsat antal resor med Västtrafik under kvällar och helger i Göteborgs kommun.

Mer information om utökat Utökning Göteborg finns på Västtrafiks webbplats

Tillfällig skolskjuts vid sjukdom eller skada

Om ditt barn blir sjukt och inte kan resa till skolan med kollektivtrafiken finns tillfällig skolskjuts. Det gäller också om barnet har råkat ut för en olycka och är tillfälligt skadat. Kontakta rektorn på skolan för att få veta vad som gäller och hur du gör för att få tillfällig skolskjuts till ditt barn.