Skolkort i grundskolan

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Skolskjuts, med till exempel taxi, kan elever som har särskilda behov få.

Skolkort till kollektivtrafiken

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg, har fyllt sju år och går i kommunal eller fristående grundskola eller grundsärskola får gratis skolkort till kollektivtrafiken.

Det är grundskoleförvaltningen som beställer skolkorten, oavsett var eleven går i skola.

Om du har frågor kring skolkort eller om ditt barn inte har fått något skolkort kan du skicka e-post till skolkort@grundskola.goteborg.se

Om eleven är folkbokförd i en annan kommun än Göteborg gäller regelverket i hemkommunen. Kontakta den kommunen för information om vad som gäller.

Mer information om skolkort för elever i gymnasieskola

När gäller mitt barns skolkort?

Skolkortet gäller helgfri måndag till fredag under de klockslag som står på kortet för de datum som står nedan. Kortet gäller också helgfria lovdagar under terminstid. 

2022-08-10 – 2022-12-23
2023-01-09 – 2023-06-16
2023-08-10 – 2023-09-15

Om ditt barn har blivit av med sitt skolkort

Om ditt barn har blivit av med sitt skolkort ska du anmäla det till grundskoleförvaltningen på skolkort@grundskola.goteborg.se. Skolan kan ordna ett tillfälligt skolkort tills ditt barn får det nya kortet.

Grundskoleförvaltningen tar ut en avgift på 100 kronor för ett nytt kort och 100 kronor för det tillfälliga skolkortet.

Om ditt barn har glömt kortet

Elever som glömmer kortet hemma, får åka till skolan utan kort. Kontakta skolexpedition omedelbart för att få en biljett till hemresan.

Geografisk uppgradering av skolkortet 

Om du som vårdnadshavare är separerade och någon av er bor i en kranskommun eller om ditt barn går i skola i annan kommun så har du rätt att uppgradera ditt barns kort. Det gäller om ditt barn är folkbokförd i Göteborg. 

Du kan då köpa det uppgraderade kortet för den mellanskillnad som uppstår mellan skolkortet och det uppgraderade kortet.
Ta kontakt med grundskoleförvaltningen på skolkort@grundskola.goteborg.se för att få hjälp med detta. 

Skolkort för resor på kvällar och helger

Göteborg Stad erbjuder inte någon utökning av skolkorten. Det går däremot att köpa ett kort hos Västtrafik som heter Fritid ABC som gäller i 30 eller 90 dagar för skolungdom under 20 år. Kortet gäller för obegränsat antal resor med Västtrafik under kvällar och helger i hela Västra Götaland.

Du kan läsa mer om Fritid ABC på Västtrafiks webbplats.    

Tillfällig skolskjuts vid sjukdom eller skada

Om ditt barn blir sjukt och inte kan resa till skolan med kollektivtrafiken finns tillfällig skolskjuts. Det gäller också om barnet har råkat ut för en olycka och är tillfälligt skadat. Kontakta rektorn på skolenheten för att få veta vad som gäller och hur du gör för att få tillfällig skolskjuts till ditt barn.