Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Frågor och svar om skolskjuts


Här hittar du frågor och svar om skolskjuts.

Får jag som vårdnadshavare beställa/göra ändringar i skolskjutsresorna hos serviceresor?

Nej. Det är en säkerhetsfråga för att förhindra att obehöriga ändrar resor. Det är grundskoleförvaltningen som är serviceresors kund och betalar för resorna, därför är det också bara grundskoleförvaltningen som kan beställa/göra ändringar i resorna. I undantagsfall kan skolan själva betala för resorna, men det är skolan som beslutar om detta.

Vart vänder jag mig om mitt barns skolskjuts inte kommer?

Du vänder dig till serviceresors på telefon 031-368 25 50.

Skolskjuts under lov, hur fungerar det?

Det är bara elever som är mottaget i anpassad grundskola som kan få skolskjuts under lov och studiedagar. För övriga gäller skolskjuts bara till och från undervisningen, inte på lov- eller studiedagar.

Vart vänder jag mig om jag behöver avboka en resa?

Om du behöver avboka en resa ringer du 031-368 25 50 för att avboka, så snart du vet att du inte ska resa.

Kan jag som förälder köra/hämta mitt barn själv vissa dagar?

Ja, men då är det viktigt att avboka skolskjutsen i tid, om det finns resor inbokade. Avbokning måste ske senast 1 timme före planerad resa.

Vilken extra service kan föraren/serviceresor bistå med?

Kontakta skolskjutsansvarig på skolan för mer information.

Hur gör jag för att få skolskjuts för mitt barn?

Skicka in en ansökan till grundskoleförvaltningen.

Finns det bilkudde i bilarna?

Nej, serviceresor ansvarar inte för att det finns bilkuddar i bilarna. Det är vårdnadshavares ansvar att köpa bilkudde om det behövs. eleven behöver själv ha med sig bilkudden till och från bilen.

Vilket ansvar har skolan?

På varje skola finns ett eller flera skolskjutsombud. Skolans ansvar börjar när eleven anländer till skolan och upphör när eleven lämnar skolan för dagen. Skolan ansvarar för att:

 • Skolans ansvar inträder först när eleven anländer till skolan och upphör när eleven lämnar skolan för dagen.
 • Vara en länk mellan vårdnadshavare, utförare och handläggare.
 • Beställa skolskjutsen utifrån elevens schematider.
 • Informera utförare (serviceresor) om tillfälliga avvikande schematider för skolskjutsen.
 • Vid permanenta ändringar hjälpa vårdnadshavare med ansökan.
 • Möta och lämna eleven vid fordonet när de kommer och/eller ska åka hem.

Mitt barn behöver resa till olika hemadresser olika dagar eller olika adresser till skolan olika dagar. Hur fungerar det?

Växelvis boende ska vara 50/50 utifrån ett på förhand uppgjort schema. Behövs skolskjuts till och från båda adresserna ska vårdnadshavarna skicka in separata ansökningar från respektive adress.

Mitt barn behöver resa till korttidshem efter skolans slut, hur fungerar det?

Kontakta socialtjänsten där ni bor.

Vem beslutar om mitt barn får skolskjuts?

Det är grundskoleförvaltningen som beslutar om ditt barn får skolskjuts.

Vilket ansvar har serviceresor i samband med skolskjuts?

Serviceresors ansvar är att boka resan med rätt fordon och förare.

Vilket ansvar har jag som vårdnadshavare?

Vårdnadshavaren har alltid ansvar för elevens skolväg även om eleven har skolskjuts. Vårdnadshavaren har också ansvar för att:

 • Eleven följer gällande ordningsregler i skolskjutsen.
 • Skicka in ansökan om skolskjuts i god tid varje år.
 • Se till att eleven kommer till överenskommen plats på ett tryggt sätt.
 • Se till att eleven befinner sig vid påstigningsplatsen enligt avtalad tid.
 • Meddela tillfälliga avbeställningar (till exempel sjukdom) i så god tid som möjligt.
 • Skicka in en ny ansökan om barnet byter adress.

Vad gäller om mitt barn har fritidshem?

Barn som går i anpassad grundskola har rätt till skolskjuts till och från fritidshem och på lov.

Övriga barn med skolskjuts får istället kontakta färdtjänst för att resa till och från fritidshem och på lov. Om ditt barn har en heltidsplacering på fritidshem och platsen inte används på morgonen kan du ha rätt till skolskjuts till undervisningen på morgonen om övriga kriterier är uppfyllda. Detta gäller enbart skoldagarna och inte under lov- och studiedagar.

Färdtjänst kan vara aktuellt för alla, oavsett ålder. Prövningen görs på samma sätt för både barn och vuxna och utgår från personers förmåga att själv förflytta sig eller färdas med allmänna kommunikationer.

Färdtjänstresor skiljer sig från skolskjutsresor. Färdtjänstresor har till exempel inga fasta förare och resorna samplaneras med andra färdtjänstresenärer. När det gäller skolskjuts så är det däremot möjligt att ansöka om fast förare vid särskilda behov och samplanering sker, med andra elever. Här kan du ansöka om färdtjänst.

Hur organiseras själva skolskjutsen?

Rätten till skolskjuts innebär inte att ditt barn får skjuts från dörr till dörr och inte heller att skolskjutsen anpassas efter varje elevs skoltid. Grundskoleförvaltningen organiserar skolskjutsen på det sätt som är mest lämpligt. Det kan innebära att elever kan behöva vänta upp till en timme.

Vad gäller om mitt barn har råkat ut för en olycka och har en tillfällig funktionsnedsättning?

Om ditt barn råkar ut för en olycka ska du kontakta stadens försäkringsbolag. Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är försäkrade mot olyckor dygnet runt. Försäkringen täcker transport till och från skolan vid olycksfall och under en kortare period om barnet inte kan ta sig till skolan.

Om ditt barn har en operation inplanerad ska du skicka in ansökan om skolskjuts tillsammans med läkarintyg till grundskola@grundskola.goteborg.se.

Här kan du läsa mer om barn- och elevförsäkring.


Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om skolskjuts så kan du kontakta kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}