Till sidans huvudinnehåll

Ansök om resor till och från fritidshem


Om ditt barn behöver skolskjuts till och från fritidshem gäller andra regler än för skolskjuts. Här hittar du information om vad som gäller och hur du gör för att ansöka.

Elever som reser mellan hemmet och skolan kan få skolskjutsresor genom grundskoleförvaltningen. För att få resor mellan hemmet och fritidsverksamhet krävs däremot ett färdtjänsttillstånd. Färdtjänst kan vara aktuellt för alla, oavsett ålder. Prövningen görs på samma sätt för både barn och vuxna och utgår från personers förmåga att själv förflytta sig eller färdas med allmänna kommunikationer.

Färdtjänstresor skiljer sig från skolskjutsresor. Färdtjänstresor har till exempel inga fasta förare och resorna samplaneras med andra färdtjänstresenärer. När det gäller skolskjuts så är det däremot möjligt att ansöka om fast förare vid särskilda behov och samplanering sker, med andra elever.

Ansök om resor till och från fritidsverksamhet

Om du inte har ett färdtjänsttillstånd behöver du först ansöka om det. Ansök om färdtjänst.

Om du redan har ett färdtjänsttillstånd och vill ansöka om resor till och från fritidsverksamhet ska du ansöka om dessa resor genom att använda blanketten Ansök om fler resor.

Du måste komplettera din ansökan med ett intyg från fritidsverksamheten som innehåller följande uppgifter:

  • Fritidsverksamhetens namn och kontaktuppgifter
  • Barnets namn och personnummer
  • Form av omsorg (morgonomsorg, eftermiddagsomsorg eller lovomsorg)
  • Antal dagar per vecka
  • För vilken period (från och med - till och med datum)

Skicka in de kompletterande uppgifterna tillsammans med blanketten till adressen som finns angiven på blanketten.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Öppettider

${loading}