Skola på lovet

Lovskola ger ditt barn i årskurs 8 och 9 möjligheten att förbättra sina betyg om de riskerar att inte nå kunskapskraven för att påbörja ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Några skolor erbjuder lovskola i lägre årskurser.

Lovskola ska alltid erbjudas i årskurs 8 och 9 för de som riskerar att inte nå kunskapskraven för att påbörja ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Det betyder att eleven ska ha minst betyget E i åtta ämnen, och det inkluderar svenska/svenska som andraspråk, engelska och matte.

Några skolor erbjuder lovskola i lägre årskurser. Det finns inget krav på att de ska göra det.

Det är frivilligt för ditt barn att delta i lovskola.

Hur många lektioner får en elev i lovskola?

Om ditt barn får gå i lovskola ska skolan erbjuda det minst 50 undervisningstimmar.

Det finns inga krav på antalet undervisningstimmar när barn i andra årskurser får möjligheten att gå i lovskola.

När är lovskolan?

Lovskola arrangeras under början av sommarlovet. Det kan också arrangeras under andra lovperioder, till exempel sportlov.

Vem bestämmer om vilka elever som får gå i lovskola?

Det är rektor som bestämmer om ditt barn får möjligheten att gå i lovskola.

Läs mer om lovskola

Du kan läsa mer om lovskola på Skolverkets sidor om detta.