Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus kan studera vid sjukhusundervisningen (tidigare sjukhusskolan) när de inte kan vara på sin vanliga skola. Sjukhusundervisningen anpassas efter elevens förmåga och behov.

På Drottning Silvias barnsjukhus, Östra Sjukhuset  arbetar Charlotte Säljö-Sjöblom, Lotta van den Hark, Maud Holmström och Johan Hulten som sjukhuslärare.

Sjukhusundervisningen finns för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola när de ligger på sjukhus och inte kan vara med i undervisningen på sin vanliga skola. Den fungerar som en bro till hemskolan. Undervisningen anpassas efter elevernas förmåga och behov. Den kan vara enskilt eller i grupp. Undervisningen ska också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför det fortsatta lärandet.

Grundskoleförvaltningen ansvarar för undervisning av sjuka barn på barnklinikerna på Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, vid BUP:s behandlingsavdelningar samt vid habiliteringen i Bräcke.

BUP, Slottis
Familjeenheten och korttidsvårdavdelningen BUP sjukhusskola
Torpagatan 34a
416 74 Göteborg
Telefon: 031-343 52 60

BUP-akutenhet/sjukhusskola, Drottning Silvias barnsjukhus, Anorexi och bulimi
Sahlgrenska universitetssjukhus - Östra
Behandlingsvägen 7
418 85 Göteborg
Telefon: 031-343 55 63

Sjukhusskolan/Sahlgrenska 
Blå Stråket 5, uppgång H, vån 7
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 76 70

SU/Drottning Silvias barnsjukhus/Östra
Sahlgrenska Universitetssjukhus - Östra
Sjukhusskola
Smörslottsgatan 1
416 74 Göteborg
Telefon: 031-343 46 46

Sjukhusskolan regionala barn- och ungdomsrehabiliteringen
Martha Sennegårdsväg 10
418 04 Göteborg
Telefon: 031-343 76 36