Modersmål

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet så kan grundskolan bidra till att barnet utvecklar sitt modersmål.

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Barn kan få stöd i att utveckla sitt modersmål, även om det inte kan tala språket. Skolorna ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål.

I grundskolan finns modersmålsundervisning. Elever som har grundläggande kunskaper i språket och talar språket hemma till vardags har rätt till modersmålsundervisning.

Vad ska modersmålsstöd och modersmålsundervisning bidra till?

Ämnet modersmål ska hjälpa barnet att utveckla sina kunskaper i språket. Det ska också bidra till att barnet känner sig trygg med att tillhöra flera kulturer.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. I vissa fall gäller detta även adoptivbarn.

Kan mitt barn få modersmålsundervisning?

Det är rektorn på skolan som ansvarar för att ditt barn ska få modersmålsundervisning. Vill du att ditt barn ska få modersmålsundervisning så kontaktar du rektorn på din skola.

Läs mer om modersmålsundervisning här.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Äidinkieli – esikoulu, peruskoulu

 

Filer och dokument