Undervisning på modersmål

Ditt barn kan ha rätt till modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning ges till barn som talar ett annat språk än svenska hemma. Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Eleven ska erbjudas modersmålsundervisning om en eller båda vårdnadshavarna har annat modersmål än svenska, om språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Detta gäller även teckenspråk. Förskoleklass och fritidshem är inte skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Judar, sverigefinnar, tornedalingar, samer och romer är nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, finska, meänkieli, samiska (olika varieteter) och romani chib (olika varieteter).

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning från och med årskurs 1 även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

En romsk elev som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Rektor beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning

Det är rektor på din skola som beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning. Till sitt stöd kan det göras en kartläggning över elevens förkunskaper i modersmålet. Nationella minoriteter har alltid rätt till undervisning i modersmål men en kartläggning kan ändå behöva göras för att se elevens individuella nivå i modersmålet.

Det är rektorn på skolan som ansvarar för att ditt barn ska få modersmålsundervisning. Vill du att ditt barn ska få modersmålsundervisning så kontaktar du rektorn på din skola. Blanketter för ansökan hittar du längre ner på den här sidan.

Modersmål som språkval

I grundskolans senare årskurser kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning som en del av sitt språkval. Din skola informerar om vilka språk du kan välja mellan.

Om ditt barn fyller de krav som ställs på modersmålsundervisningen kan eleven läsa sitt modersmål som språkval.

Nationella minoritetsspråk ska alltid erbjudas som språkval

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk kan också ske utanför timplanebunden tid om elev och förälder önskar att använda språkvalet till undervisning i ett av de moderna språken.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, finska, meänkieli, samiska (olika varieteter) och romani chib (olika varieteter).

Rektor beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning inom ramen för språkval

Det är rektor på din skola som beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning inom ramen för språkval. Blanketter för ansökan hittar du längre ner på den här sidan.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Äidinkieli – esikoulu, peruskoulu

Blanketter för ansökan om modersmålsundervisning årskurs 1-9

Det går inte att fylla i blanketterna på datorn. Du måste skriva ut blanketten och fylla i för hand.

Blankett på svenska

Blanketter på de nationella minoritetsspråken

Blankett på finska

Blankett på arli

Blankett på nordsamiska

Blankett på sydsamiska

Blankett på jiddisch

Blankett på kalderash

Blankett på resanderomani

Blanketter på andra språk

Engelska, somaliska, persiska, mandarin, arabiska, turkiska, sorani.

Blanketter för ansökan om modersmålsundervisning som språkval

Det går inte att fylla i blanketten på datorn. Du måste skriva ut den och fylla i för hand.

Blankett på svenska

Blanketter på de nationella minoritetsspråken

Blankett på finska

Blankett på arli

Blankett på nordsamiska

Blankett på sydsamiska

Blankett på jiddisch

Blankett på kalderash

Blankett på resanderomani

Blanketter på andra språk

Engelska, somaliska, persiska, mandarin, arabiska, turkiska, sorani.

Mer information om modersmålsundervisning

Läs mer om modersmålsundervisning hos Språkcentrum.

Läs mer om modersmålsundervisning hos Skolverket.

Filer och dokument