Stöd vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

För grundskoleelever i Göteborg med neuropsykiatriska tillstånd går det att få plats i särskild undervisningsgrupp. Det är rektor som beslutar om eleven kan få plats.

Särskild undervisningsgrupp

För elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns det så kallade särskilda undervisningsgrupper. De har färre elever och mer personal än i en vanlig skolklass, så att eleverna ska kunna få det stöd de behöver.

Vem får plats?

Om du vill ha plats i särskild undervisningsgrupp ska du prata med rektorn på din skola, du kan alltså inte söka själv.

Hitta särskild undervisningsgrupp

Hitta särskild undervisningsgrupp