Om förskoleklass

Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Det innebär att förskoleklassen är obligatorisk. Förskoleklass är till för att förbereda inför skolstarten och är en kombination mellan förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Förskoleklass ingår i grundskolan, nästan alla kommunala grundskolor i Göteborg har därför klasser från förskoleklass och uppåt. Det kostar ingenting att gå i förskoleklass.

Om förskoleklass

Det är riksdagen som har bestämt att förskoleklass ska vara en del av skolplikten och att alla sexåringar därmed ska gå i förskoleklass. Ändringen började gälla från den 1 januari 2018, den första årskullen som berördes är barn födda 2012 som började höstterminen 2018.

Alla barn är garanterade att få en plats i förskoleklass det år de fyller sex år. Barnet har sedan förtur till att börja i årskurs 1 på den skolan. Även om ditt barn är garanterad en plats i förskoleklass så ska du lämna in en ansökan. I ansökan lämnar du önskemål om du vill ha plats på någon särskild skola. Du kan välja flera alternativ.

Ansök till förskoleklass på en kommunal skola

Om du ska ansöka om plats på en kommunal skola kan du göra det direkt här på webben eller via blankett.

Här kan du ansöka till förskoleklass

Ansök till förskoleklass på en fristående skola

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola tar du kontakt med skolan som du är intresserad av. Förskoleklasser som bedrivs i enskild regi finns i anslutning till en fristående skola.

Hitta förskoleklass på en fristående skola

Omsorg efter skolan

För vårdnadshavare vars barn har omsorgsbehov på eftermiddagen erbjuds plats i fritidshem (fritids) eller familjedaghem (pedagogisk omsorg). Du kan läsa mer på sidan fritidshem, fritidsklubb

Du kan läsa mer om avgifterna för fritidshem och familjedaghem på sidan avgifter och taxor för fritidshem.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Esikoululuokka