Modersmål

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet så kan grundskolan bidra till att barnet utvecklar sitt modersmål. Det är rektorn på skolan som ansvarar för att ditt barn ska får det stödet. Vill du att ditt barn ska få modersmålsundervisning så kontaktar du rektorn på din skola.

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Barn kan få stöd i att utveckla sitt modersmål, även om det inte kan tala språket. Skolorna ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål.

I grundskolan finns modersmålsundervisning. Elever som har grundläggande kunskaper i språket och talar språket hemma till vardags har rätt till modersmålsundervisning.

En elev med samiska, finska, meänkieli, jiddisch eller romani som modersmål har rätt till modersmålsundervisning även om man inte talar språket hemma varje dag. Detta gäller också adoptivbarn.

Vad ska modersmålsstöd och modersmålsundervisning bidra till?

Ämnet modersmål ska hjälpa barnet att utveckla sina kunskaper i språket. Det ska också bidra till att barnet känner sig trygg med att tillhöra flera kulturer.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Äidinkieli – esikoulu, peruskoulu