Bedömning och betyg

Betyg ges i årskurs 6-9. I slutet av årskurs 9 sätts slutbetyg. Skolplikten upphör vid vårterminens slut samma år som barnet fyller 16.

Grundskolan

I grundskolan ges terminsbetyg varje termin från årskurs 6. I slutet av årskurs 9 ges slutbetyg. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). 

Grundsärskolan

Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. I de fall betyg sätts i grundsärskolan används inte betyget F och streck. Precis som i grundskolan ges slutbetyg i årskurs nio (om så begärts.)

Så kan du få ut gamla betyg

Vill du få ut dina betyg från grundskolan i efterhand ska du kontakta skolan. Om betygen är äldre och skolan inte har kvar dem kan du kontakta Regionarkivet. Regionarkivet samlar även betyg från fristående skolor (friskola).
Hitta och kontakta grundskolor
Regionarkivet