Bedömning och betyg

Eleverna får betyg från och med årskurs 6. I slutet av årskurs 9 får eleverna ett slutbetyg. Skolplikten upphör när vårterminen slutar samma år som eleven fyller 16.

Grundskolan

I grundskolan får eleverna terminsbetyg varje termin från årskurs 6. I slutet av årskurs 9 får eleverna slutbetyg. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan finns sex olika betyg: fem godkända betyg (A-E) och ett icke godkänt betyg (F). 

Grundsärskolan

Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. När betyg sätts i grundsärskolan används inte betyget F eller streck. Slutbetyg ges i årskurs nio om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det.

Så kan du få ut gamla betyg

Om du vill få ut dina betyg från grundskolan efter att du slutat kontaktar du skolan. Om betygen är äldre och skolan inte har kvar dem kan du kontakta Regionarkivet. Regionarkivet samlar även betyg från fristående skolor (friskola).

Hitta och kontakta grundskolor
Regionarkivet

Prövning i grundskolan

Vad är en prövning?

En prövning i grundskolan är en bedömning av en elevs kunskaper inom ett visst ämne. Bedömningen görs utifrån kunskapskraven i årskurs 9. En person har rätt att göra prövning i ett eller flera ämnen. Det är skolan som fattar beslut om hur prövningen går till och när den ska genomföras.

Vem kan göra en prövning?

  • Elever som går i grundskola i Göteborgs Stad och vill göra en prövning i ett ämne, tidigare än slutbetyget i årskurs 9, har rätt att göra en prövning i ett eller flera ämnen. Eleven kan till exempel pröva i ämnet matematik när eleven går i årskurs 8. Prövningen utgår alltid från kunskapskraven för ämnet i årskurs 9.

  • Prövning erbjuds också i samband med den obligatoriska lovskolan i årskurs 9.
  • Personer som inte gått i grundskola i Göteborgs Stad, eller som inte har någon koppling till kommunen, kan vända sig till kommunen för att de önskar göra en prövning i ett eller flera ämnen. För att dessa prövningar ska hanteras på ett likvärdigt sätt är det en särskild skola, Santosskolan på Hisingen, som hanterar de här prövningarna.

Anmälan till prövning

Om du vill göra en prövning ska du använda den här ansökningsblanketten.

Orsaker till att man vill göra en prövning

Det finns många olika orsaker till att göra en prövning. Ett exempel är att en elev bott utomlands och har goda kunskaper i ett språk. I stället för att följa undervisningen vill eleven då göra en prövning och få ett betyg i ämnet tidigare än i årskurs 9. Om eleven får godkänt betyg på prövningen behöver eleven inte längre följa undervisningen i ämnet.

Kostnad för att göra en prövning

Om du gått ut grundskolan och saknar godkänt betyg i ämnet du vill pröva kostar det inget att göra en prövning. I övriga fall kostar det 500 kronor att göra en prövning.

Möjlighet att begära ett nytt slutbetyg 

Om du redan har ett slutbetyg har du rätt att få ett nytt slutbetyg efter prövning i ett eller flera ämnen. Du behöver själv begära ett nytt slutbetyg som innefattar alla ämnen.