Bedömning och betyg

Betyg ges i årskurs 6-9. I slutet av årskurs 9 sätts slutbetyg. Skolplikten upphör vid vårterminens slut samma år som barnet fyller 16.

Grundskolan

I grundskolan ges terminsbetyg varje termin från årskurs 6. I slutet av årskurs 9 ges slutbetyg. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). 

Grundsärskolan

Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. I de fall betyg sätts i grundsärskolan används inte betyget F och streck. Precis som i grundskolan ges slutbetyg i årskurs nio (om så begärts.)

Så kan du få ut gamla betyg

Vill du få ut dina betyg från grundskolan i efterhand ska du kontakta skolan. Om betygen är äldre och skolan inte har kvar dem kan du kontakta Regionarkivet. Regionarkivet samlar även betyg från fristående skolor (friskola).
Hitta och kontakta grundskolor
Regionarkivet

Prövning i grundskolan

Vad är en prövning?

En prövning i grundskolan är en bedömning av en elevs kunskaper inom ett visst ämne utifrån kunskapskraven i årskurs 9. En person har rätt att göra prövning i ett eller flera ämnen. Det är skolan som fattar beslut om hur prövningen går till och när den ska genomföras.

Vem kan göra en prövning?

  • Elever som går i grundskola i Göteborgs Stad och av någon anledning vill göra en prövning i ett ämne, tidigare än slutbetyget i årskurs 9, har rätt att göra en prövning i ett eller flera ämnen. (Eleven kan till exempelvis pröva i ämnet matematik när eleven går i årskurs 8. Prövningen utgår alltid från kunskapskraven i ämnet i årskurs 9.)
  • Personer som vare sig gått i grundskola i Göteborgs Stad eller i övrigt har någon koppling till kommunen kan ändå vända sig till kommunen för att de önskar genomgå en prövning i ett eller flera ämnen. För att dessa prövningar ska hanteras på ett likvärdigt sätt är det en särskild skola, Santosskolan på Hisingen, som hanterar dessa prövningar.
  • Prövning erbjuds också i samband med den obligatoriska lovskolan i årskurs 9.

Om du vill göra en prövning ska du använda den här ansökningsblanketten.

Orsaker till att man vill göra en prövning

Orsakerna kan vara av många olika slag. Ett exempel är att en elev bott utomlands och har goda kunskaper i ett språk och i stället för att följa undervisningen så vill eleven göra en prövning och få ett betyg i ämnet tidigare än i årskurs 9. (Ifall eleven får godkänt betyg på prövningen behöver eleven inte längre följa den ordinarie undervisningen i aktuellt ämne.)

Kostnad för att göra en prövning

Ifall du gått ut grundskolan och saknar godkänt betyg i det ämne prövningen gäller kostar det inget att göra en prövning. I övriga fall kostar det 500 kronor att genomgå en prövning.

Möjlighet att begära ett nytt slutbetyg 

Den som redan har slutbetyg har rätt att få ett nytt slutbetyg efter prövning i ett eller flera ämnen. Något nytt slutbetyg utfärdas inte per automatik, men som prövande har du rätt att begära ett nytt slutbetyg, som innefattar alla ämnen.