Så fungerar grundskolan

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet så kan grundskolan bidra till att barnet utvecklar sitt modersmål. Det är rektorn på skolan som ansvarar för att ditt barn ska får det stödet. Vill du att ditt barn ska få modersmålsundervisning så kontaktar du rektorn på din skola.

Här kan du läsa om hur du gör om du vill ansöka till eller byta skola. Informationen gäller både elever som redan går i skola i Göteborg och elever som flyttar hit från en annan kommun. Ansökningsperioden för att välja skola till höstterminen 2019 öppnar 15 januari.

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden.

Betyg ges i årskurs 6-9. I slutet av årskurs 9 sätts slutbetyg. Skolplikten upphör vid vårterminens slut samma år som barnet fyller 16.