Om grundskolan

Barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass, till och med vårterminen i årskurs 9. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin.

I Sverige har vi en skolplikt som innebär att elever i en viss ålder måste gå i skola. Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Det gör att förskoleklassen är obligatorisk. Förskoleklass är till för att förbereda inför skolstarten och är en kombination mellan förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

Betyg ges i årskurs 6-9. I slutet av årskurs 9 sätts slutbetyg. Skolplikten upphör vid vårterminens slut samma år som barnet fyller 16.

Varje stadsdel och skola har sin egen matsedel. Behöver ditt barn specialkost eller har allergi ska du berätta det för personalen i skolan.

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Vi har tvåspråkig undervisning på två kommunala skolor i Göteborg. Undervisningen ges på Skogomeskolan i Hisings-Backa och Slottsbergsskolan i Västra Frölunda.