Om grundskolan

Så fungerar grundskolan

Barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass, till och med vårterminen i årskurs 9. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin.

Bedömning och betyg

Betyg ges i årskurs 6-9. I slutet av årskurs 9 sätts slutbetyg. Skolplikten upphör vid vårterminens slut samma år som barnet fyller 16.

Barn- och elevförsäkringar

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Undervisning på finska och svenska

Från hösten 2021 ges tvåspråkig undervisning på två kommunala skolor i Göteborg. Skolorna är Skogomeskolan i Hisings-Backa och Slottsbergsskolan i Västra Frölunda.