Till sidans huvudinnehåll

Skola på lovet årskurs 8 och 9


Lovskola ger ditt barn i årskurs 8 och 9 möjligheten att förbättra sina betyg om de riskerar att inte nå kunskapskraven för att påbörja ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Några skolor erbjuder lovskola i lägre årskurser.

Lovskola ska alltid erbjudas i årskurs 8 och 9 för de som riskerar att inte nå kunskapskraven för att påbörja ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Det betyder att eleven ska ha minst betyget E i åtta ämnen, och det inkluderar svenska/svenska som andraspråk, engelska och matte.

Några skolor erbjuder lovskola i lägre årskurser. Det finns inget krav på att de ska göra det.

Det är frivilligt för ditt barn att delta i lovskola.

Hur många timmar får en elev gå i lovskola?

Om ditt barn får gå i lovskola ska skolan erbjuda minst 50 timmar för åk 8 och minst 75 timmar för åk 9 varav 25 timmar ska erbjudas under läsårets lov och 50 timmar i juni

Det finns inga krav på antalet undervisningstimmar när barn i andra årskurser får möjligheten att gå i lovskola.

När är lovskolan?

Lovskola arrangeras under början av sommarlovet. Det kan också arrangeras under andra lovperioder, till exempel sportlov.

Vem bestämmer om vilka elever som får gå i lovskola?

Det är rektor som bestämmer om ditt barn får möjligheten att gå i lovskola.

Läs mer om lovskola

Du kan läsa mer om lovskola på Skolverkets webbplats

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Öppettider

${loading}