Till sidans huvudinnehåll

Om anpassad grundskola


Om ditt barn har svårigheter i skolan och du tror att barnet har rätt att gå i anpassad grundskola kan kommunen utreda om eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola. Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola.

Relaterad information

Önska anpassad grundskola

Om ditt barn är mottagen i anpassad grundskola kan du läsa mer om hur du önskar skola på sidan önska anpassad grundskola.

Alternativ till förskoleklass

Här kan du läsa mer om alternativ till förskoleklass om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning

Under vårterminen 2023 bytte grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Anpassad grundskola är en egen skolform i årskurs 1-9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms ha förutsättningar att klara grundskolans betygskriterier.

Hur får ditt barn en plats i anpassad grundskola

Om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning har ditt barn möjlighet att fullfölja sin skolplikt som en integrerad elev i grundskolan eller i en anpassad grundskoleklass. Det är grundskoleförvaltningen i Göteborg som gör utredningen.

Första steget är att prata med personalen på förskolan där ditt barn går så hjälper de dig. Om ditt barn inte går på en förskola kan du vända dig direkt till grundskoleförvaltningen. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Förskolan ordnar med anmälan till skolan

I ditt samtal med förskolans rektor kommer du få ge ditt samtycke till att förskolan överlämnar information om ditt barn till grundskoleförvaltningen. Detta samtycke är skriftligt.

Om du inte har en förskoleplats till ditt barn ordnar grundskoleförvaltningen detta tillsammans med dig som vårdnadshavare.

Skolan utreder

När grundskoleförvaltningen fått information om ditt barn ska det göras en utredning för att ta reda på om ditt barn har rätt till anpassad grundskola. Du kommer att bli kontaktad av en person som blir din och ditt barns kontaktperson. Kontaktpersonen bjuder in dig till ett informationssamtal för att kunna starta en utredning inför mottagandet i anpassad grundskola. Se nedan: Vad avgör vilka barn som ska gå i anpassad grundskola?

När utredningen är klar fattar grundskoleförvaltningen ett beslut om ditt barn blir mottagen i anpassad grundskola.

Förskoleklass eller uppskjuten skolplikt

Anpassad grundskola finns i årskurs 1-9 om du som vårdnadshavare anser att förskoleklass inte passar ditt barn så kan du välja på uppskjuten skolplikt eller tidigare skolstart.

Här kan du läsa mer om alternativ till förskoleklass om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning

Önska anpassad grundskola

Om ditt barn ska börja till hösten och du inte har begärt uppskjuten skolplikt så kan du önska skola mellan den 15 jan-15 feb. Eller så önskar du skola när ditt barn har blivit mottagen i anpassad grundskola, det kan bli när som helst under året.

Se vilka anpassade grundskolor som finns och läs mer på sidan Hitta förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Vad avgör vilka barn som ska gå i anpassad grundskola?

För att vi på grundskoleförvaltningen ska kunna utreda om ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola måste vi ha ditt godkännande.

Själva utredningen bygger på att vi gör fyra olika bedömningar:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande

När vi har gjort detta gör vi en samlad bedömning och fattar beslut om ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola eller inte. Om vi bedömer att ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola så kallar vi det för att eleven har blivit mottagen i anpassad grundskola. När du får besked om att ditt barn är mottagen i anpassad grundskola får du också veta om ditt barn ska läsa ämnen eller ämnesområden.

Vad är skillnaden mellan ämnen och ämnesområden?

Om ditt barn ska läsa ämnen så är det dessa ämnen som ingår: Musik, bild, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk, engelska, modersmål, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap), naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi), teknik och matematik.

Om ditt barn ska läsa ämnesområden så ingår: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Hur fungerar anpassad grundskola?

Det finns ingen förskoleklass inom anpassad grundskola. Det betyder att elever kan gå i anpassad grundskola mellan årskurs 1 och 9. Du kan läsa mer om förskoleklass och vad det innebär för barn med funktionsnedsättning på sidan om Alternativ till förskoleklass om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning

Elever som är mottagna i anpassad grundskola kan antingen gå i en klass i anpassad grundskola eller integreras i en grundskola. Oavsett om ditt barn går i grundskola eller i anpassad grundskola kommer barnet att läsa enligt läroplanen för anpassad grundskola. Om du vill att ditt barn ska gå i en grundskoleklass måste du själv ansöka om det. Det gör du genom att fylla i blanketten.

Blankett ansökan och medgivande till integrering i grundskolan (du kan ladda ner och fylla i blanketten på datorn)

Det är grundskoleförvaltningen som bestämmer om ditt barn får integreras i grundskolan.

Du kan läsa mer om hur integrering i grundskolan fungerar på Skolverkets hemsida.

Elever som går i anpassad grundskola blir behöriga till anpassad gymnasieskola, men inte behöriga till gymnasieskolan. 

Kan mitt barn gå i anpassad grundskola utan att vara mottagen?

Innan ditt barn får beslut om mottagande i anpassad grundskola kan ditt barn gå integrerad i en anpassad grundskola. För att ditt barn ska få vara integrerad krävs det utredningar som styrker att ditt barn kommer bli mottagen i anpassad grundskola. Ditt barn får då grundskoleundervisning, men är placerad i en anpassad grundskola. Det är grundskoleförvaltningen som bestämmer om ditt barn får integreras i en anpassad grundskola och du ansöker genom att fylla i blanketten.

Blankett ansökan och medgivande till integrering i anpassad grundskola (du kan ladda ner och fylla i blanketten på datorn).

Hur önskar jag anpassad grundskola?

Om ditt barn är mottagen i anpassad grundskola kan du läsa mer om hur du önskar skola på sidan "Önska skola om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning." 

Var kan jag få mer information om anpassad grundskolan?

Du kan kontakta grundskoleförvaltningen via kontaktuppgifterna nedan.

Du kan också läsa mer om anpassad grundskola i Skolverkets broschyr ”Anpassade grundskolan är till för ditt barn"

Du kan ladda ner broschyren eller beställa den till din hemadress.

Här är läroplan för anpassad grundskola (tidigare grundsärskola)

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}