Till sidans huvudinnehåll

Betyg och prövning


Lärarna ger eleverna betyg i årskurs 6–9. I slutet av årskurs 9 får eleverna slutbetyg. Elever i anpassad grundskola kan också få betyg.

Betyg i grundskolan

Elever i grundskoIan får betyg varje termin från årskurs 6. I slutet av årskurs 9 får eleverna slutbetyg. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan finns sex olika betyg: fem godkända betyg (A, B, C, D eller E) och ett icke godkänt betyg (F). 

Se en film om hur betygssättningen i grundskolan går till

I den här filmen får du veta mer om lärarnas arbete med att sätta betyg.

Här kan du läsa en sammanfattande textversion av filmen

Betyg i den anpassade grundskolan

I den anpassade grundskolans ämnen får man bara betyg om man som vårdnadshavare eller elev begär det. Man kan välja om man önskar betyg i ett eller flera ämnen. Betygen utgår ifrån kunskapskraven i den anpassade skolans ämnen och sätts i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med årskurs 9. Betygsskalan i anpassad grundskola är: A, B, C, D eller E, vilket innebär att man inte kan få betyget F och bli underkänd. Det är inte möjligt att begära ut betyg i efterhand, därför behöver du som vårdnadshavare eller elev informera läraren i god tid innan betyget ska sättas. Om en elev läser efter kursplan ämnesområden sätts inga betyg.

Om man som vårdnadshavare eller elev önskar begära ut betyg kontaktar man sin skola.

Betygsättning i anpassad grundskola regleras i Skollagen 11 kap. 19–20 §

Så kan du få ut gamla betyg

Om du vill få ut dina betyg från skolan efter att du slutat kontaktar du skolan du gått på. Om betygen är äldre och skolan inte har kvar dem kan du kontakta Regionarkivet. Regionarkivet samlar även betyg från fristående skolor (friskolor).

Prövning i grundskolans ämnen

Vad är en prövning?

Om du gör en prövning i grundskolan bedöms dina kunskaper i ett ämne utifrån kunskapskraven i årskurs 9. Du har rätt att göra prövning i ett eller flera ämnen. Det är skolan som bestämmer hur prövningen går till och när den ska genomföras.

Vem kan göra en prövning?

  • Elever som går i grundskola i Göteborgs Stad har rätt att göra en prövning i ett eller flera ämnen. Eleven gör då prövningen tidigare än slutbetyget i årskurs 9. Eleven kan till exempelvis pröva i ämnet matematik när eleven går i årskurs 8. Prövningen utgår alltid från kunskapskraven i ämnet i årskurs 9.
  • Elever som går i den obligatoriska lovskolan i årskurs 9 kan också göra prövning.
  • Personer som inte gått i grundskola i Göteborgs Stad eller har någon koppling till kommunen kan också göra en prövning i ett eller flera ämnen. Santosskolan på Hisingen sköter de prövningarna.

Anledningar till att göra en prövning

Det finns många anledningar till att göra en prövning. Ett exempel är att en elev bott utomlands och har goda kunskaper i ett språk. I stället för att följa undervisningen vill eleven göra en prövning och få ett betyg i ämnet tidigare än i årskurs 9. Om eleven får godkänt betyg på prövningen behöver eleven inte längre följa undervisningen i det ämnet.

Kostnad för att göra en prövning

Om du har gått ur grundskolan och saknar godkänt betyg i ämnet du vill göra prövning i kostar det inget att göra prövningen. I övriga fall kostar det 500 kronor att göra en prövning.

Anmäl dig till prövning

Om du vill göra en prövning fyller du i och mejlar in din ansökan till grundskola@grundskola.goteborg.se.

Ansökningsblankett för prövning  

Efter prövningen kan du be om ett nytt slutbetyg 

Om du redan har slutbetyg har du rätt att få ett nytt slutbetyg efter prövning i ett eller flera ämnen. Slutbetyget innehåller alla ämnen.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}