Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Betyg och prövning


Lärarna ger eleverna betyg i årskurs 6–9. I slutet av årskurs 9 får eleverna slutbetyg. Elever i anpassad grundskola (grundsärskola) kan också få betyg.

Betyg i grundskolan

Elever i grundskoIan får betyg varje termin från årskurs 6. I slutet av årskurs 9 får eleverna slutbetyg. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan finns sex olika betyg: fem godkända betyg (A, B, C, D eller E) och ett icke godkänt betyg (F). 

Se en film om hur betygssättningen i grundskolan går till

I den här filmen får du veta mer om lärarnas arbete med att sätta betyg.

Här kan du läsa en sammanfattande textversion av filmen

Betyg i den anpassade grundskolan

Eleven kan få betyg i den anpassade grundskolans ämnen om eleven eller vårdnadshavare ber om det. Du kan välja om du vill ha betyg i ett eller flera ämnen. Betygen utgår ifrån kunskapskraven i den anpassade grundskolans ämnen. I den anpassade grundskolan finns fem olika godkända betyg: A, B, C, D eller E. Betyget F (icke godkänt) finns inte. Läraren sätter betyg i slutet av varje termin i årskurs 6–9. Elever som enbart läser ämnesområden får inte betyg. 

Så kan du få ut gamla betyg

Om du vill få ut dina betyg från skolan efter att du slutat kontaktar du skolan du gått på. Om betygen är äldre och skolan inte har kvar dem kan du kontakta Regionarkivet. Regionarkivet samlar även betyg från fristående skolor (friskolor).

Prövning i grundskolans ämnen

Vad är en prövning?

Om du gör en prövning i grundskolan bedöms dina kunskaper i ett ämne utifrån kunskapskraven i årskurs 9. Du har rätt att göra prövning i ett eller flera ämnen. Det är skolan som bestämmer hur prövningen går till och när den ska genomföras.

Vem kan göra en prövning?

  • Elever som går i grundskola i Göteborgs Stad har rätt att göra en prövning i ett eller flera ämnen. Eleven gör då prövningen tidigare än slutbetyget i årskurs 9. Eleven kan till exempelvis pröva i ämnet matematik när eleven går i årskurs 8. Prövningen utgår alltid från kunskapskraven i ämnet i årskurs 9.
  • Elever som går i den obligatoriska lovskolan i årskurs 9 kan också göra prövning.
  • Personer som inte gått i grundskola i Göteborgs Stad eller har någon koppling till kommunen kan också göra en prövning i ett eller flera ämnen. Santosskolan på Hisingen sköter de prövningarna.

Anledningar till att göra en prövning

Det finns många anledningar till att göra en prövning. Ett exempel är att en elev bott utomlands och har goda kunskaper i ett språk. I stället för att följa undervisningen vill eleven göra en prövning och få ett betyg i ämnet tidigare än i årskurs 9. Om eleven får godkänt betyg på prövningen behöver eleven inte längre följa undervisningen i det ämnet.

Kostnad för att göra en prövning

Om du har gått ur grundskolan och saknar godkänt betyg i ämnet du vill göra prövning i kostar det inget att göra prövningen. I övriga fall kostar det 500 kronor att göra en prövning.

Anmäl dig till prövning

Om du vill göra en prövning fyller du i och mejlar in din ansökan till diariet.grundskola@grundskola.goteborg.se.

Ansökningsblankett för prövning  

Efter prövningen kan du be om ett nytt slutbetyg 

Om du redan har slutbetyg har du rätt att få ett nytt slutbetyg efter prövning i ett eller flera ämnen. Slutbetyget innehåller alla ämnen.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}