Till sidans huvudinnehåll

Statistik skolplaceringar


Här samlar vi statistik från skolplaceringar från läsår 2019/2020 och framåt. Här kan du läsa hur många som har önskat skola i olika delar av staden och hur många som har fått plats på någon av skolenheterna de önskade.

Statistik för skolplaceringar läsår 2023/2024

Statistik läsår 2023/2024 förskoleklass

Statistik läsår 2023/2024 årskurs 4

Statistik läsår 2023/2024 årskurs 6

Statistik läsår 2023/2024 årskurs 7

Statistik per skola 2023/2024 förskoleklass

Statistik per skola 2023/2024 årskurs 3

Statistik per skola 2023/2024 årskurs 4

Statistik per skola 2023/2024 årskurs 6

Statistik per skola 2023/2024 årskurs 7

Statistik för skolplaceringar läsår 2022/2023

Statistik läsår 2022/2023 förskoleklass

Statistik läsår 2022/2023 årskurs 4

Statistik läsår 2022/2023 årskurs 6

Statistik läsår 2022/2023 årskurs 7

Statistik per skola 2022/2023 förskoleklass

Statistik per skola 2022/2023 årskurs 3

Statistik per skola 2022/2023 årskurs 4

Statistik per skola 2022/2023 årskurs 6

Statistik per skola 2022/2023 årskurs 7

Statistik för skolplaceringar läsår 2021/2022

Statistik läsår 2021/2022 sammanfattning

Statistik läsår 2021/2022 förskoleklass

Statistik läsår 2021/2022 årskurs 4

Statistik läsår 2021/2022 årskurs 6

Statistik läsår 2021/2022 årskurs 7

Statistik per skola 2021/2022 förskoleklass

Statistik per skola 2021/2022 årskurs 3

Statistik per skola 2021/2022 årskurs 4

Statistik per skola 2021/2022 årskurs 6

Statistik per skola 2021/2022 årskurs 7

Statistik för skolplaceringar läsår 2020/2021

Statistik läsår 2020/2021 sammanfattning

Statistik läsår 2020/2021 förskoleklass

Statistik läsår 2020/2021 årskurs 3

Statistik läsår 2020/2021 årskurs 4

Statistik läsår 2020/2021 årskurs 5

Statistik läsår 2020/2021 årskurs 6

Statistik läsår 2020/2021 årskurs 7

Statistik för skolplaceringar läsår 2019/2020

Statistik förskoleklass läsår 2019/2020

Statistik årskurs 4 läsår 2019/2020

Statistik årskurs 6 läsår 2019/2020

Statistik årskurs 7 läsår 2019/2020

Timeout occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=6255, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

${loading}