Till sidans huvudinnehåll

Så här fördelar vi skolplatser

Varje skola har olika antal elever som de kan ta emot i varje årkurs, det kallas för för skolornas kapacitet. När vi placerar elever så har skolan två olika siffror för kapacitet; normkapacitet och maxkapacitet.

Normkapacitet och maxkapacitet

När det gäller barn som ska börja förskoleklass och elever som går sista årskursen på sin skola och därför behöver byta skola för att gå klart grundskolan, så utgår vi ifrån skolans normkapacitet när vi beslutar om var eleverna ska gå i skolan. Det betyder att om det inte finns lediga platser på den skola vårdnadshavarna har önskat, så får eleven en annan skolplats i närområdet istället. Även i skolbytet är det normkapaciteten som avgör om eleven får en plats på en önskad skola eller inte.

Orsaken till att vi inte utgår ifrån skolans maxkapacitet är att det måste finnas utrymme att ge elever skolplatser i det som kallas löpande skolplaceringar. Löpande placering är när elever flyttar in till Göteborgs Stad eller långt inom Göteborgs Stad eller när elever byter från fristående skola.

En skolas maxkapacitet är skolans maximala förmåga att ta emot elever. Maxkapacitet betyder att skolan har begräsningar som gör att skolan inte kan ta emot fler elever, såsom storlek på klassrum, matsal eller specialsalar. Vid löpande placering placerar grundskoleförvaltningen barn och elever på skolans normkapacitet, men om det inte finns skolplatser i elevens närområde inom normkapacitet kan det bli aktuellt med placering upp till maxkapacitet.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}