Till sidans huvudinnehåll

Det här händer inom grundskolan

Här kan du läsa alla våra nyheter inom skolan, både inom förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Aktuellt från Göteborgs Stad

Illustration av en klocka som ringer på en två-färgad bakgrund

Skolplacering för anpassad grundskola är klar

2024-04-08

Grundskoleförvaltningen är klara med skolplaceringarna i anpassad grundskola inför hösten 2024.Det är 177 barn som får beslut om plats på anpassad grundskola. Imorgon, tisdag, skickar förvaltningen ut…

Barn som leker i sandlådan. Foto: Lo Birgerson

Beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola

2024-03-20

Grundskoleförvaltningen är klara med skolplaceringarna i förskoleklass och grundskola inför hösten 2024. Från klockan 14:00 idag skickar förvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna. Besluten för an…

Elever sitter vid en bänk utomhus. De ritar, pysslar och spelar spel.

Lugna hörnan på Guldhedsskolan: En trygg plats på rasten

2024-03-19

I ett lugnt hörn på Guldhedsskolans skolgård spelar elever kort, ritar och pysslar. Det kallas Lugna hörnan. – För vissa elever är rasten för stor och fri och det kan bli mycket bråk och konflikt. Nu …

Barn som leker i sandlådan. Foto: Lo Birgersson

Denna vecka skickas beslut om skolplacering

2024-03-18

På onsdag 20 mars skickar grundskoleförvaltningen ut alla beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola för hösten 2024. Beslut om anpassad grundskola skickar vi i april.

Barn som leker i sandlådan. Foto: Lo Birgersson

Ansökan för att önska skola är stängd

2024-02-16

15 februari var sista dagen för dig som vårdnadshavare att önska skola för ditt barn inför hösten. Det gäller de elever som ska börja förskoleklass eller som går sista årskursen på en skola och därför…

Lärare och elever i korridoren. Foto: Lo Birgersson

Grundskoleförvaltningens årsrapport 2023

2024-02-08

Under 2023 har förvaltningen behövt anpassa organisationen på alla nivåer för att nå en ekonomi i balans. Förutom den direkta påverkan på medarbetare och elever i skolan har anpassningsarbetet gjort a…

Nu kan du som vårdnadshavare önska skola

2024-01-15

Med start 15 januari kan du som vårdnadshavare önska på vilken skola du helst vill att ditt barn ska gå till hösten. Det gäller barn som ska börja förskoleklass eller som behöver byta skola för att fo…

Dessa grundskolor förändras till hösten 2024

2024-01-10

Under hösten 2023 och hösten 2022 beslutade politikerna i grundskolenämnden att förändra några av skolorna i Göteborgs Stad inför hösten 2024. Det gäller både anpassad grundskola och grundskola. Här k…

Ökad studiero med tydlig struktur på Björkåsskolan

2023-12-12

Med sju frågor som grund har Björkåsskolan F-6 skapat en struktur för hur lektioner och klassrummen ska struktureras. Läraren Mohamad Aldiri beskriver hur tydliga ramar och flexibilitet gynnar både el…

Önska skola 2024

2023-12-01

Om du har ett barn som ska börja förskoleklass till hösten 2024 eller ett barn som ska byta skola till hösten 2024, kan du önska skola 15 januari-15 februari. Du som vårdnadshavare kan önska den skola…

Bada eleverna i språk

2023-11-23

Lektionen i svenska har precis börjat. Eleverna packar ihop sina saker från lektionen innan, de har skrivit en krönika inför valet till ungdomsfullmäktige. Läraren Charlotta Lundberg tar fram boken ”D…

Undervisning på distans som särskilt stöd i Göteborg

2023-11-22

Göteborgs Stads grundskoleförvaltning har fått godkänt att ordna distansundervisning som särskilt stöd för 40 elever i årskurs 6–9. Precis som med annat särskilt stöd är det elevens rektor som fattar …

Lära elever i grundskolan källkritik och källtillit

2023-11-14

Sofia Larsson arbetar med källkritik och källtillit i sin roll som skolbibliotekarie på Svartedalsskolan 4-9. Hon utgår från elevernas vardag och verklighet och möter elever som blir uthängda på socia…

Snart har Göteborgs kommunala skolor nya och säkrare lås

2023-11-03

”De nya låsen ska framför allt öka säkerheten på skolorna. Men också bidra till att skolornas lokaler används mer av idrottsföreningar och liknande”, säger Kristian Johansson, säkerhetschef på grundsk…

Arbeta med ljud i fler ämnen än musik

2023-11-03

Genom musik och ljud skapar elever på Dalaskolan F-6 egna låtar på både svenska och andra språk. Genom poddar blir berättandet lärande i historia. I svenskan tonsätter elever dikter och fabler. Elever…

Fler åtgärder för att få en ekonomi i balans

2023-10-26

På grund av vårt tuffa ekonomiska läge behöver förvaltningen som helhet göra fler åtgärder för att få en ekonomi i balans 2023. ”Vi behöver göra det här tillsammans. Alla som jobbar på grundskoleförva…

Uppdaterade regler för skolplacering

2023-10-26

Uppdateringen innebär att vårdnadshavare fortfarande har rätt till en skola inom 2, 4 eller 6 kilometer från hemmet men inte en av de fyra eller fem närmaste skolorna. Vårdnadshavare har alltså fortfa…

barn har byggt en koja och ligger i denna och läser sina böcker

Språk och läsning i fokus på Talldungeskolan

2023-10-23

På Talldungeskolan F-3 är språket nyckeln till att elever lär sig i skolan, och det är grunden i hela skolans arbete. Här talar många av eleverna flera olika språk och skolan har fokus på att utveckla…

Språkstörningsdagen 20 september

2023-10-19

Den 20 oktober uppmärksammas språkstörning Kannebäcksskolan Tal och språk F-9, där enbart elever med någon form av språkstörning går. Att ha en språkstörning innebär att det kan vara svårt att förstå …

Skolornas arbete med att få en ekonomi i balans

2023-10-17

”Alla som jobbar på grundskoleförvaltningen har i uppdrag att ge eleverna en likvärdig utbildning med hög kvalitet. För att göra det behöver skolorna ha en ekonomi i balans. Idag har många av Göteborg…

Hur förändrar artificiell intelligens skolan?

2023-10-13

För drygt ett år började det puttra bland eleverna på Torslandaskolan 7-9 - de hade upptäckt något nytt. När AI-verktyget ChatGPT kom, skapade det helt nya möjligheter för eleverna och medarbetarna på…

Eleverna på Bräckeskolan inspirerar konstnärer

2023-10-06

Alla fjärdeklassare på Bräckeskolan fick nyligen träffa två konstnärer som ska skapa ett nytt konstverk till skolan. ”Konstnärerna hade en workshop med oss. Vid den berättade vi om våra idéer och måla…

Vanliga frågor och svar om skolornas ekonomi

2023-10-05

Här kan du läsa om vanliga frågor och svar om ekonomin på grundskoleförvaltningen och dess skolor.

Nu ändrar vi riktlinjerna för skolskjuts

2023-10-04

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat att elever som är mottagna i anpassad grundskola får skolskjuts till och från fritidshem under skoldagar och lov.

Så bygger Göteborg skolor där elever kan ha en aktiv fritid

2023-10-04

”För att vi ska lyckas bygga skolor där människor kan mötas och elever kan ha en aktiv fritid behöver vi prata med de som bor och verkar nära skolorna. Innan vi börjar bygga nya Gårdstensskolan samlar…

Rekryteringsstopp och anställningsprövning för skolorna

2023-09-29

Den 27 september 2023 beslutade utbildningscheferna i grundskoleförvaltningen om rekryteringsstopp för alla fyra skolområden. Det innebär att vi inte längre ersätter medarbetare som slutar eller anstä…

Frölundaloppet 2023. En dag för gemenskap, hälsa och rörelse

2023-09-27

I september samlades elever för att delta i det årliga Frölundaloppet. Loppet är för elever på Frölundaskolan och Frölundaskolan Bräcke, där elever anpassad grundskola och förskoleklass till årskurs 9…

Ökad medvetenhet om hur sociala medier påverkar elever

2023-09-22

På Askimskolan har ökad användning av sociala medier lett till problem hos en del elever. Därför satsar skolan på att skapa medvetenhet och förståelse hos elever och vårdnadshavare om sociala medier. …

Två barn som leker i sanden

Utskick om skolplacering 2024

2023-09-20

Nästa vecka skickar grundskoleförvaltningen ut ett vykort till alla barn som fyller sex år 2024 och ska börja förskoleklass till hösten. Vykortet ger dig som vårdnadshavare information om när du kan ö…

aktivitetsbana med en polkagrispil, karameller och dounuts.

Eleverna på Lindåsskolan har skapat en ny aktivitetsbana

2023-09-19

Höstterminen 2022 hade Lindåsskolans elevråd F-3, en önskan om att skapa en ny aktivitetsbana på skolgården, som skulle vara längre och mer utmanande. En aktivitetsbana ska locka till rörelse och akti…

Rosa klossar

65 av 79 skolområden i Göteborg har ekonomiska problem

2023-09-15

Grundskoleförvaltningens prognos för augusti visar ett minusresultat på 60 miljoner kronor för hela 2023. Av totalt 79 skolområden har 65 en ekonomi i obalans. Det betyder att 65 skolområden gör av me…

”Vi är jätteglada över vårt nya skolhus”

2023-09-05

Nyligen invigde elever och medarbetare Brunnsboskolans nya skolhus och skolgård. ”Skolan är fin och mycket fräschare än vår gamla”. ”Det jag gillar bäst är den nya skolgården”, berättar två elever i å…

Här är eleverna med och utformar sin nya skola

2023-08-17

Nyligen besökte cirka tio elever på Gärdsåsskolan ett arkitektkontor i Göteborg för att påverka utformningen av sin nya skola. ”Det var intressant och roligt. Vi fick se en skiss över vår skola i 3D s…

Oscar Fredriksskolan sjuder av liv under Partille cup

2023-07-07

Trots att sommarlovet har börjat sjuder det av liv på Oscar Fredriksskolan. Drygt 100 handbollsspelare från hela Sverige och runt 200 elever på fritids fyller skolan med stoj och lek. Vaktmästaren Sör…

En lärare står framför en griffeltavla, elever räcker upp handen.

Så gick det för niorna i Göteborgs Stads grundskolor

2023-07-06

De preliminära kunskapsresultaten för eleverna i årskurs nio visar att 78 procent av eleverna som gick ut under våren hade behörighet till gymnasiet. Det är något lägre än förra årets resultat.

Lärare skriver välkommen till förskoleklass på tavlan

​​Hur är det att börja skolan?​

2023-06-22

Sommarlovet är här, men redan i augusti börjar en ny och spännande tid för 6 000 barn som tar klivet in i någon av Göteborg Stads grundskolor. Men vad kan du som vårdnadshavare tänka på för att övergå…

Lärare och barn går över skolgård

När det är dags att ta nästa steg i skolsystemet

2023-06-19

Varje del i skolsystemet ska förbereda barn och elever för nästa steg i utbildningen. Därför har skolförvaltningarna i Göteborgs Stad en plan för varje övergång.

Idag går 50 000 elever på sommarlov

2023-06-13

Idag är det skolavslutning i Göteborgs kommunala grundskolor. 50 000 elever i 145 kommunala grundskolor tar nu sommarlov.

Eleverna i åttonde klass utmanar sig själva

2023-06-13

Elever på Nygårdsskolan får inte bara undervisning i klassrummet utan även möjligheter att utforska naturen. Genom en årlig utmaning, där vandring står i fokus, förbereds åttondeklassarna på olika sät…

Roligare raster – gör så att alla får vara med

2023-03-02

-Det är så viktigt att alla får vara med i leken på rasterna. Om en elev frågar får jag vara med och leka men möts av ett nej så är det inte många som frågar igen. Det hade inte jag gjort! Det är vikt…

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}