Till sidans huvudinnehåll

Nyheter från grundskoleförvaltningen

Här kan du läsa alla våra nyheter från grundskoleförvaltningen.

Aktuellt från Göteborgs Stad

Skolor i utsatta områden får extra simundervisning

2024-06-12

Elever i socioekonomiskt utsatta skolor har sämre simkunnighet. Dessutom börjar många elever öva simning för sent i skolan. Det visar en kartläggning som grundskoleförvaltningen i Göteborg gjort. Därf…

Eleverna på Gärdsmosseskolan har stora planer

2024-05-29

Gärdsmosseskolan i Nordost är en av tre skolor med positiv resultatutveckling i svenska som andraspråk mellan årskurs tre och årskurs sex. Skolan har två förstelärare i ämnet och en stabil personalsit…

Ett lyft inte bara för lärare utan hela skolan

2024-05-28

Svartedalsskolan har tagit möjligheten att höja sina lärares kompetens i ämnet svenska som andraspråk. Flera lärare på skolan fortbildar sig i ämnet svenska som andraspråk för att bli ännu bättre på a…

Jättestensskolan har ökat resultaten i matematik på mellanst

2024-05-27

​​​​​​​På Jättestensskolan har eleverna i mellanstadiet ökat sina resultat i matematik tre år i rad och skolan har också arbetat med övergången mellan årskurs 3 och 4. – Just när det gäller matematike…

Bild på papper med isärklippta glasspaket

Att förstå och använda tal – grunden läggs i tidig ålder

2024-05-23

Lärare i förskoleklass och specialpedagoger som arbetar i grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad har under våren deltagit i en serie av workshops som gått under namnet ”Att förstå och använda tal.” …

Biblioteket på Karl Johansskolan

Känslor i fokus när elever lär sig läsa

2024-05-20

​​​​​​​– Jag har alltid varit intresserad av hur man lär elever att läsa. Och egentligen finns det inga enkla knep utan det är idogt arbete som är vägen till lusten att lära sig läsa och förstå texter…

Flera skolrenoveringar och ett nytt skolhus blir klara i år

2024-05-15

Eleverna på Bräckeskolan får nu i maj en ny skolbyggnad. Dessutom ska renoveringarna av både Kungsladugårdsskolan, Sannaskolan och Landalaskolan bli klara hösten 2024. “Vårt bibliotek har fått ett ny…

Elever i klassrum

Grundskoleförvaltningens delårsrapport mars

2024-04-29

I delårsrapport mars beskrivs utveckling utifrån viktiga organisatoriska förutsättningar för elevers lärande, som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. I rapporten framträder positiva ef…

Stadsrevisionens årliga granskning av grundskolenämnden

2024-04-26

Varje år granskar stadsrevisionen grundskolenämndens arbete utifrån de lagar och regler som styr verksamheten. Den samlade bedömningen i revisionens granskning är att verksamheten har bedrivits på ett…

Barn som leker i sandlådan. Foto: Lo Birgerson

Beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola

2024-03-20

Grundskoleförvaltningen är klara med skolplaceringarna i förskoleklass och grundskola inför hösten 2024. Från klockan 14:00 idag skickar förvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna. Besluten för an…

Så ska de 100 miljonerna fördelas inom grundskolan

2024-03-27

Nyligen beslutade politikerna i kommunfullmäktige att skjuta till 100 miljoner kronor extra till grundskoleförvaltningen. Nu har grundskolenämnden beslutat vad pengarna ska gå till. ”De extra pengarna…

Tre nya kommunala skolor öppnar i Göteborg 2024

2024-03-25

Lundbyskolan, Torslandaskolan och Ekmanska Skolan är alla nya skolor som Göteborg Stad ska öppna och fylla med elever 2024. ”Det kändes pirrigt i magen att flytta in i en helt ny skola” berättar en el…

Årets skolledare: ”Det kostar inget att vara snäll"

2024-03-20

Anders Wallin, rektor på Göteborgs grundskoleförvaltning, vinner årets skolledarpris. Han får priset för sitt mångåriga arbete med att förbättra kvaliteten i utbildningen. Själv tycker han att humor o…

Elever sitter vid skolbänkar i ett klassrum och en lärare står längst fram vid tavlan. En elev räcker upp handen.

De ska se över läroplanen för grundskolan

2024-03-12

Regeringen har startat en utredning för att se över Sveriges läroplaner. Göteborgs grundskoleförvaltning har två representanter med i expertgruppen – en lärare på Nordhemsskolan och en biträdande rekt…

Anders Wallin, rektor i Göteborg, kan bli årets skolledare

2024-02-21

Anders Wallin är rektor för fyra kommunala grundskolor i Göteborg. Han är nu också en av tre finalister som kan få pris för att vara en skicklig rektor. – Ledarskapet är en del, men det viktigaste är …

Lärare och elever i korridoren. Foto: Lo Birgersson

Grundskoleförvaltningens årsrapport 2023

2024-02-08

Under 2023 har förvaltningen behövt anpassa organisationen på alla nivåer för att nå en ekonomi i balans. Förutom den direkta påverkan på medarbetare och elever i skolan har anpassningsarbetet gjort a…

Illustration val till ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige 2024 är igång

2024-01-31

Nu har ungdomsfullmäktiges nya ledamöter och ersättare börjat sina uppdrag.

Elev och lärare läser tillsammans

Det här visar kvalitetsanalysen 2023

2024-02-07

Kvalitetsanalysen visar att tidig utveckling av språk- och taluppfattning är viktigt för elevers framtida lärande. Att de elever som behöver det tidigt får stöd, samt att lärarnas kompetens i att unde…

Ett foto av elever som sitter i ett klassrum och en lärare som hjälper till.

Grundskoleförvaltningens delårsrapport augusti 2023 är klar

2023-10-02

Grundskolenämnden gör en samlad uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal tre gånger per år. I årets andra uppföljningsrapport, delårsrapport augusti, beskrivs bland annat kompetensförsörjning, …

Fotograf: Lo Birgersson

Grundskolenämndens budget och fokus 2024

2023-12-13

Varje år i december beslutar politikerna om budget för grundskoleförvaltningen nästa år. Den här gången har de beslutat att vi får 9,9 miljarder i budget för hela 2024. De har också beslutat om vad gr…

Göteborgs skolor fick 50 miljoner för läromedel och mat

2023-12-13

Politikerna i kommunfullmäktige beslutade i november att Göteborgs skolor får 50 miljoner kronor extra till läromedel och livsmedel 2023. Pengarna kommer från politikernas kompletteringsbudget i oktob…

Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning.

2023-12-06

Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning. På grundskoleförvaltningen arbetar vi hela tiden med att höja kvaliteten i undervisningen så att alla elever oavsett bakgrund ska nå kunskap…

Fler åtgärder för att få en ekonomi i balans

2023-10-26

På grund av vårt tuffa ekonomiska läge behöver förvaltningen som helhet göra fler åtgärder för att få en ekonomi i balans 2023. ”Vi behöver göra det här tillsammans. Alla som jobbar på grundskoleförva…

Ett foto av elever som sitter i ett klassrum och en lärare som hjälper till.

Grundskoleförvaltningens delårsrapport augusti 2023 är klar

2023-10-02

Grundskolenämnden gör en samlad uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal tre gånger per år. I årets andra uppföljningsrapport, delårsrapport augusti, beskrivs bland annat kompetensförsörjning, …

Bild på en tallrik med mat som står på ett bord i en skolmatsal.

Skolköken serverar god och nyttig mat till bättre pris

2023-10-18

Nu anpassar skolköken menyn för maten i skolan för att hjälpa skolornas ekonomi. – Vi har sedan tidigare mycket hög nivå på skolmaten i Göteborgs kommunala grundskolor. Maten ska även i fortsättningen…

Illustration av klossar som balanserar på varandra.

Inga externa rekryteringar till kommunala grundskolor

2023-10-04

På Göteborgs kommunala grundskolor gäller nu ett externt rekryteringstopp. Det betyder att skolorna bara anställer nya medarbetare som redan jobbar på en annan kommunal grundskola i Göteborg. – För at…

Elever i förskoleklass som sitter vid bordet med penna och papper.

Läsårstider för elever 2024/2025

2023-10-03

Nu är det klart vilka dagar eleverna i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola ska gå i skolan läsåret 2024/2025.

Grundskolenämnden får kritik av stadsrevisionen

2023-09-20

Grundskolenämnden har fått kritik från stadsrevisionen för brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Revisionen ser att utan en fungerande samverkan mellan socialtjänsten och förskolan/…

Skolpersonal var på konferens med hjälp av överskott

2023-07-05

I juni var Nya skolan och Sjumilaskolan på en gemensam personalaktivitet på Falkenberg Strandbad. Skolorna hade planerat aktiviteten sedan länge och betalade merparten med ett tidigare ekonomiskt över…

Skolornas arbete med att få en ekonomi i balans

2023-10-17

”Alla som jobbar på grundskoleförvaltningen har i uppdrag att ge eleverna en likvärdig utbildning med hög kvalitet. För att göra det behöver skolorna ha en ekonomi i balans. Idag har många av Göteborg…

Rosa klossar

65 av 79 skolområden i Göteborg har ekonomiska problem

2023-09-15

Grundskoleförvaltningens prognos för augusti visar ett minusresultat på 60 miljoner kronor för hela 2023. Av totalt 79 skolområden har 65 en ekonomi i obalans. Det betyder att 65 skolområden gör av me…

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}