Till sidans huvudinnehåll

Mobbning eller kränkande behandling i skolan

Det är skolans ansvar att ingen blir mobbad. Här får du råd vart du vänder dig ifall du eller någon du känner är utsatt för mobbning.

Om du eller någon annan är utsatt för kränkande behandling

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för kränkande behandling, ska du vända dig till någon vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, sjuksköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för. 

Personalen på din skola ska anmäla kränkande behandling till rektorn

All personal på din skola är skyldiga att anmäla till rektorn om de upptäcker kränkande behandling. Det gäller både om det är en annan elev eller personal på skolan som kränker. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen, det vill säga grundskolenämnden. 

Om du inte vill gå via personal på skolan eller rektorn

Den som inte vill berätta om kränkande behandling för rektorn eller någon annan på skolan har flera möjligheter. Du kan vända dig direkt till huvudmannen, det vill säga grundskolenämnden. Om du är missnöjd med rektorns insatser kan du också vända dig till grundskoleförvaltningens svarsgrupp som hjälper dig vidare (se kontaktuppgifter längst ner på den här sidan). Du kan även få hjälp av barn- och elevombudet, som ingår i skolinspektionen.

Du som går på fristående skola ska vända dig till huvudmannen (till exempel styrelsen) för skolan. Du kan även få hjälp av barn- och elevombudet, som ingår i skolinspektionen.

Din skola ska ha en plan mot kränkande behandling

Skolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete - det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer - och genom att ingripa när något händer. Varje rektor har ett personligt ansvar för att kränkande behandling aktivt motverkas i skolan. Enligt skollagen ska alla skolor därför ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är rektorns ansvar att det finns en plan på din skola.

Vad ska planen innehålla?

Planen ska beskriva vad personalen ska göra om det händer något akut, men också beskriva det förebyggande arbetet och hur arbetet ska följas upp. Planen ska också beskriva vem som ska göra vad. Eleverna ska vara med i arbetet med att göra planen, följa upp den och utvärdera den. Att du som elev är med i arbetet är en förutsättning för att planen verkligen ska fungera. 

Vänd dig till din skola för att få information om hur planen ser ut på skolan.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}