Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Normer och värden

I grundskoleförvaltningen arbetar vi med normer och värden på flera olika sätt. Alla elever ska känna sig sedda och trygga i skolan.

Drogförebyggande arbete i skolan

Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Mobbning eller kränkande behandling i skolan

Det är skolans ansvar att ingen blir mobbad. Här får du råd vart du vänder dig ifall du eller någon du känner är utsatt för mobbning.

Skolans demokrati- och värdegrundsarbete

Elever ska få möjlighet att utveckla empati för och omtanke om andra. De ska också få möjlighet att utveckla ett solidariskt, jämlikt och jämställt förhållningssätt.
${loading}