Till sidans huvudinnehåll

Specialkost och anpassade måltider


Grundskoleförvaltningen ska leverera säker och näringsriktig kost med hög kvalitet. Det gäller också specialkost och anpassade måltider till elever i skolan. Behöver ditt barn specialkost eller anpassad måltid måste du som vårdnadshavare ansöka om detta till skolan.

Vegetarisk kost

Vegetariskt alternativ serveras varje dag till lunch. Önskar ditt barn fläskfri mat eller vegetarisk mat och samtidigt har behov av specialkost eller anpassad måltid behöver du ange detta i ansökan.

Specialkost

Specialkost är kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd, vilket betyder att den är medicinskt motiverad. Det kan bland annat vara

  • Allergi
  • Korsallergi
  • Laktosintolerans
  • Celiaki eller glutenintolerans
  • Övriga överkänslighetsreaktioner

Det finns även andra mer ovanliga anledningar till specialkost. Du kan fylla i detta under ”Annat” i ansökningsblanketten.

Anpassad måltid

Anpassad måltid är avvikelser från standardkosten, som anses nödvändig för att eleven ska klara sin studiegång. Det kan till exempel vara valet att äta helt växtbaserad kost, olika anpassningar av mat eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), konsistensanpassad kost eller energiberikad kost.

Vid behov av anpassad mat och måltidsmiljö kallar skolan till ett dialogmöte tillsammans med eleven, vårdnadshavare och representanter från elevhälsa och måltidsverksamheten på skolan. Under dialogmötet tar de reda på vilket behov eleven har av anpassningar i mat och måltidsmiljö.

Blankett — Ansök om specialkost och anpassad måltid

Ansökan ska vara skriftlig och du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. Lämna in ansökan till klassföreståndaren senast två veckor efter höstterminens start. Ibland kan du behöva lämna in ett läkarintyg. Kom ihåg att meddela skolan vid frånvaro eller om behoven förändras.

Ladda ner blanketten

Blankett för specialkost och anpassad måltid

Mer information om specialkost och anpassad måltid

Information till dig som vårdnadshavare  Svenska 

Information till dig som vårdnadshavare —Arabiska

Information till dig som vårdnadshavare —BKS

Information till dig som vårdnadshavare —Dari

Information till dig som vårdnadshavare —Engelska

Information till dig som vårdnadshavare —Finska

Information till dig som vårdnadshavare —Pashto

Information till dig som vårdnadshavare —Persiska

Information till dig som vårdnadshavare —Polska

Information till dig som vårdnadshavare —Rumänska

Information till dig som vårdnadshavare —Somaliska

Information till dig som vårdnadshavare—Sorani

Information till dig som vårdnadshavare —Tigrinja

Information till dig som vårdnadshavare —Turkiska


Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}