Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Läsårstider och kortare ledigheter


Här hittar du läsårstider för vårtermin och hösttermin, lov, studiedagar och hur du ansöker om ledigt för ditt barn.

Nedan hittar du information om när höstterminen och vårterminen i Göteborgs kommunala förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor börjar och slutar. Här finns även information om lov- och studiedagar. Du kan också läsa om hur du ansöker om ledighet.

Fritidshem och förskolor är stängda på samma dagar i hela Göteborgs Stad så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare att planera. 

Vårterminen 2023 

 • Vårterminen startar 10 januari 2023
 • Vårterminen slutar 13 juni 2023

Lov och lediga dagar  

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet 

 • 13 februari – 17 februari  (vecka 7) —  sportlov
 • 7 mars — studiedag
 • 6 april — studiedag
 • 11 april – 14 april (vecka 15)  — påsklov
 • 17 maj — studiedag
 • 19 maj — klämdag
 • 5 juni — klämdag

Studiedagarna för våren kan ändras på grund av nationella prov.

Dagar då både skolan och fritidshemmen är stängda

 • 9 januari — stängningsdag
 • 14 juni — stängningsdag

Fritids sommaren 2023 

Under fyra veckor på sommaren så har de flesta fritidshemmen stängt. Den här sommaren gäller stängningen vecka 28–31 (från 10 juli till 4 augusti). Några fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med biträdande rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt. Fritidshemmen är stängda midsommarafton 23 juni.

 • Från 7 augusti är fritidshemmen öppna som vanligt

Hösttermin 2023

 • Höstterminen startar den 16 augusti.
 • Höstterminen slutar den 22 december.

Lov och lediga dagar 

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet

 • 28 september — studiedag
 • 30 oktober— 3 november (vecka 44) — läslov (höstlov) Observera att 30 oktober är en stängningsdag — fritidshemmen är stängda den dagen.

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 14 augusti — stängningsdag (fritidshemmen stängda innan läsårsstart)
 • 30 oktober — stängningsdag

Vårtermin 2024

 • Vårterminen startar den 9 januari.
 • Vårterminen slutar den 11 juni.

Lov och lediga dagar  

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet 

 • 12 februari – 16 februari  (vecka 7) —  sportlov
 • 4 mars — 5 mars— studiedag
 • 28 mars — studiedag
 • 29 mars – 5 april (vecka 14)  — påsklov
 • 8 maj — studiedag
 • 10 maj — klämdag
 • 7 juni — klämdag

Studiedagarna för våren kan ändras på grund av nationella prov.

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 8 januari — stängningsdag
 • 12 juni — stängningsdag (fritidshemmen stängda efter läsårsslut)

Skolan och fritidshemmen är stängda på helgdagar som infaller på vardagar

 • Nyårsdagen
 • Trettondedag jul
 • Långfredagen
 • Annandag påsk
 • Kristi himmelsfärdsdag
 • Första maj
 • Midsommarafton
 • Sveriges nationaldag
 • Julafton
 • Juldagen
 • Annandag jul
 • Nyårsafton

Så här ansöker du om kortare ledighet för ditt barn

Att få ledigt är ett undantag från närvaroplikten

Alla barn har rätt till utbildning och med det följer även en närvaroplikt. Det betyder att varje elev ska delta i utbildningen om eleven inte har giltigt skäl att att inte vara det, till exempel är sjuk.

Rektor beslutar om kortare ledigheter

Rektor kan i vissa fall bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter, det vill säga något viktigt som inte kan göras på annan tid, till exempel delta vid en begravning. Kortare ledighet kan vara en eller några dagar.

Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet än några dagar beviljas, men den möjligheten kan bara användas i undantagsfall. En vanlig semesterresa kan aldrig vara ett synnerligt skäl. Vanligtvis är inte heller resa för att hälsa på släktingar ett synnerligt skäl för en längre ledighet.  Skälet till ledigheten måste alltså vara en särskild omständighet som gör att det är mycket viktigt, nästan nödvändigt för eleven att få vara ledig från skolan. Ibland kan omständigheterna behöva styrkas av någon utanför familjen, till exempel en läkare eller psykolog.

Så här bedömer rektorn ansökan om ledighet

Bedömningen om en elev får vara ledig från skolan är restriktiv utifrån elevens rätt till utbildning. I beslutet tar rektorn hänsyn till hur länge eleven inte ska vara i skolan, elevens studiesituation, tidigare frånvaro, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur viktig ledigheten är för eleven. Rektor måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall. Rektors beslut kan inte överklagas.

Du ansöker om ledighet för ditt barn digitalt i Vklass Om du inte har möjlighet att använda Vklass kan du skriva ut blanketten Ansökan om kortare ledighet för elev och fylla i samtliga uppgifter. Lämna blanketten till ditt barns lärare, biträdande rektor eller rektor i god tid innan du vill att ditt barn ska vara ledigt.Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Relaterad information

Skolverkets webbplats om ledighet i skolan.

Du kan läsa mer om vilka möjligheter skolan har att bevilja ledighet på skolverkets webbplats.

${loading}