Till sidans huvudinnehåll

Lämna klagomål


Har du klagomål på förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller fritidshem? Då vill vi veta det.

Vi vill att skolan ska vara så bra som möjlig för alla som finns där. Det gäller allt som händer i skolan, från undervisning och bemötande till kvalitet i fritidshemmet eller elevhälsans olika delar. Därför är det viktigt att vi får information om sådant som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.
Dina synpunkter är viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om skolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

Kontakta skolan i första hand

Om du har ett klagomål på något som har hänt i verksamheten bör du i första hand vända dig till medarbetare på skolan eller fritidshemmet.

Kontakta biträdande rektor eller rektorn i andra hand

Om ditt klagomål rör ett allvarligt problem eller om du upplever att det inte tas om hand om på rätt sätt av medarbetare på skolan kan du vända dig till biträdande rektor eller rektor.

Kontakta grundskoleförvaltningen i tredje hand

Om du har ett klagomål på en övergripande fråga eller du inte är nöjd med hur rektor eller biträdande rektor hanterat ditt klagomål kan du vända dig till grundskoleförvaltningen på något av följande sätt.

Hur lämnar jag klagomål?

Du kan lämna ditt klagomål muntligt eller skriftligt. Du kan självklart vara anonym, men om du vill ha personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Du hittar kontaktuppgifter till skolan på skolans hemsida. Om du vill kontakta grundskoleförvaltningen kan du skicka e-post. Om du inte kan eller vill lämna ditt klagomål digitalt går det bra att skicka det med post. Du hittar kontaktuppgifter till grundskoleförvaltningen längst ner på den här sidan.

Vad händer efter att jag har lämnat ett klagomål?

Inom två arbetsdagar kontaktar vi dig så att du vet att vi har tagit emot ditt klagomål.  Beroende på vad ditt klagomål gäller kan du ibland bli kontaktad medan vi arbetar med ditt klagomål. När vi är klara kontaktar vi dig för att berätta vad vi har kommit fram till och vad som händer nu.

  • Vi kontaktar inte dig om du har valt att vara anonym.
  • Vissa klagomål går att lösa direkt. Då startar vi inte någon utredning. 

Vad händer med mina uppgifter?

Om du lämnar ditt klagomål skriftligt (via brev eller e-post) räknas den som en inkommen allmän handling. Det innebär att alla som vill kan begära att få läsa det du skriver i ditt klagomål. Det är bara om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter eller riskerar att förföljas (av särskild anledning) som personuppgifterna skyddas.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan Så behandlar vi dina personuppgifter.

Var vänder jag mig om jag har frågor eller är missnöjd med hanteringen?

Om du har frågor om hur grundskoleförvaltningen arbetar med klagomålshantering så kan du kontakta grundskoleförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Klagomål som rör utbildningen

Om du inte är nöjd med hur grundskoleförvaltningen har hanterat ditt klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Klagomål som rör medicinsk elevhälsa

Om du tycker det finns allvarliga brister eller missförhållanden i insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du höra av dig till Inspektionen för vård och behandling (IVO). IVO är också tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvårdens insatser inom elevhälsan. 

Hur gör jag om jag vill lämna synpunkter eller klagomål på sådant som inte rör själva utbildningen? 

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på sådant som inte rör själva utbildningen (exempelvis om du har synpunkter om färgen på skolan eller liknande) kan du göra det genom att skicka en synpunkt till Göteborgs Stad. Det gör du på sidan Lämna synpunkter.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}