Hjärntorget och Vklass

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning. Under 2022 kommer vi att börja använda Vklass istället.

Hjärntorget ger möjligheter att bland annat kommunicera och få information för elever, studerande, vårdnadshavare, skolledare, förskolepedagoger och lärare. Varje skola väljer själva vilka funktioner och på vilket sätt de vill använda funktionerna i Hjärntorget.

Eftersom alla pedagogiska enheter i Göteborgs Stad använder Hjärntorget kan IT-stödet följa med eleven genom hela skolgången.

Inloggning till Hjärntorget

Ett konto och inloggning i Hjärntorget får du från förskolan, skolan eller gymnasiet. Du kan ansöka om konto via Hjärntorgets inloggningssida där du också loggar in på ditt konto.På Hjärntorgets egen informationssida om Hjärntorget kan du bland annat lämna synpunkter och förslag.

Vklass istället för Hjärntorget

I januari 2022 kommer en del skolor i Göteborgs Stad att börja använda Vklass istället för Hjärntorget.

Skolor inom grundskoleförvaltningen som börjar använda Vklass:

  • Svartedalsskolan
  • Landamäreskolan

Skolor inom utbildningsförvaltningen som börjar använda Vklass:

  • Schillerska gymnasiet
  • Motorbranschens tekniska gymnasium
  • Gymnasiesärskolan Högsbodal
  • Gymnasiesärskolan Rosenhöjd

För elever, studerande och vårdnadshavare på någon av dessa skolor innebär det att ni får tillgång till Vklass under vårterminen. Skolan meddelar dig när det är dags att börja använda Vklass.

Övriga skolor kommer att byta Hjärntorget mot Vklass vid höstterminsstarten 2022.