Hitta grundskolor

Här finns kontaktuppgifter till alla grundskolor i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Om du söker efter skolor som har hela klasser med elever i grundsärskola, gå till sidan Hitta grundsärskola för kontaktuppgifter.

Etsi peruskoulut

Talldungeskolan F-3

Foto: Peter Svensson

Talldungeskolan är en F–3-skola med cirka 250 elever. Alla elever på Talldungeskolan får extra lektioner med motion och rörelse. Skolan ligger i Kortedala på en höjd i anslutning till naturområdet söder om Lärjeåns dalgång och består av en cirkelformad byggnad med skolgård och lekytor i mitten.

Telefon
031-365 32 51
Besöksadress
Julaftonsgatan 94
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Rektorsexpedition
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring grundskolan kan du även kontakta grundskoleförvaltningen.