Hitta grundskolor

Här finns kontaktuppgifter till alla grundskolor i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Om du söker efter skolor som har hela klasser med elever i grundsärskola, gå till sidan Hitta grundsärskola för kontaktuppgifter.

Etsi peruskoulut

Gamlestadsskolan F-9

Foto: Peter Svensson

På Gamlestadsskolan går cirka 650 elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi har också fem fritidshem.

Vi arbetar tillsammans med Västra Götalandsregionen med skolmodellen PALS. Det är ett verktyg för personalen att på ett evidensbaserat sätt arbeta med eleverna.  

När barn och ungdomar kommer till förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg möter de en pedagogisk helhet från 6-16 år. Verksamheten främjar och utvecklar en förståelse för människors lika värde och demokrati. Trygghet, nyfikenhet, motivation och lust att lära är viktiga ledord.

Telefon
031-365 33 49
Besöksadress
Larsmässetorg 3
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Rektorsexpedition
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring grundskolan kan du även kontakta grundskoleförvaltningen.