Hitta grundskolor

Här finns kontaktuppgifter till alla grundskolor i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Om du söker efter skolor som har hela klasser med elever i grundsärskola, gå till sidan Hitta grundsärskola för kontaktuppgifter.

Etsi peruskoulut

Flatåsskolan F-6

Flatåsskolans skolgård. Foto: Kjell Nyström

På Flatåsskolan går ca 450 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6. På skolan finns också en särskild undervisningsgrupp (SU) som har elever från olika skolor i området och som har särskilda behov av undervisning i liten grupp. Flatåsskolan ligger centralt med närhet till friluftsområden och till Frölunda torgs och Göteborgs centrums rika kulturutbud. Detta utnyttjas i undervisningen utifrån skolans mångåriga profil med utomhuspedagogik.

Telefon
031-366 07 15
Besöksadress
Nymilsgatan 33
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring grundskolan kan du även kontakta grundskoleförvaltningen.