Hitta grundskolor

Här finns kontaktuppgifter till alla grundskolor i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Om du söker efter skolor som har hela klasser med elever i grundsärskola, gå till sidan Hitta grundsärskola för kontaktuppgifter.

Etsi peruskoulut

Hagenskolan F-6

Foto: Asbjörn Hanssen

På Hagenskolan möter kunniga pedagoger eleverna och ser till att varje elev utvecklas utifrån sin nivå. Vi strävar efter att lärmiljön på Hagenskolan är så tillgänglig att alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential och låter exempelvis utomhuspedagogik ta plats i undervisningen. Vi har ett gemensamt förhållningssätt till våra elever och använder oss av CPS, Collaborative Proactive Solutions, som handlar om att barn gör rätt om de kan. Pedagoger och elever arbetar tätt tillsammans för att se till så alla elever uppfyller kraven. Vi har elever i årskurs F-6.

Telefon
031-366 13 30
Besöksadress
Hagens Kapellväg 1
Postadress
Box 1015
422 47 Göteborg
Kontakt
Skolexpeditionen
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring grundskolan kan du även kontakta grundskoleförvaltningen.