Hitta grundskolor

Här finns kontaktuppgifter till alla grundskolor i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Om du söker efter skolor som har hela klasser med elever i grundsärskola, gå till sidan Hitta grundsärskola för kontaktuppgifter.

Etsi peruskoulut

Kannebäcksskolan Döv och hörsel F-9

Hos oss finns det möjlighet för elever med dövhet eller hörselnedsättning att få en tillgänglig undervisning på teckenspråk eller på svenska med stöd av teckenspråk.

Besöksadress
Bronsåldersgatan 82
Postadress
Box 1015
405 21  Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring grundskolan kan du även kontakta grundskoleförvaltningen.