Hitta grundskolor

Här finns kontaktuppgifter till alla grundskolor i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Om du söker efter skolor som har hela klasser med elever i grundsärskola, gå till sidan Hitta grundsärskola för kontaktuppgifter.

Etsi peruskoulut

Frölundaskolan Bräcke

Frölundaskolan Bräcke. Foto Anna Berndtsson

Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola som erbjuder utbildning med särskild kompetens inom områdena kommunikation, rörelsehinder och autism. Utbildning och undervisning erbjuds från förskoleklass till årskurs 9 och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Telefon
031-366 22 40
Besöksadress
Positivgatan 3
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Skolexpedition, Carina Svensson
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring grundskolan kan du även kontakta grundskoleförvaltningen.