Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, och fritidsklubbar.

Till grundskoleförvaltningens sidor