Önska grundsärskola

Du som är vårdnadshavare har rätt att önska vilken grundsärskola du helst vill att ditt barn ska gå i. När vi beslutar var ditt barn ska gå i skolan utgår vi alltid ifrån ditt önskemål.

I listan Hitta grundsärskolor kan du se vilka grundsärskolor som finns i Göteborg och läsa mer om de olika skolenheterna. När du söker grundsärskola kan du önska fem olika grundsärskolor, var som helst i staden.  På sidan Så fungerar grundsärskolan kan du läsa mer om vad det innebär att gå i grundsärskolan. 

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan för att den ska vara giltig.

Hur önskar jag grundsärskola?

Om ditt barn precis har blivit mottagen i grundsärskola

Om ditt barn precis har blivit mottagen i grundsärskola kan du önska en plats när som helst under året. Du önskar genom att fylla i blanketten längre ner. Innan du önskar är det bra om du pratar med din kontaktperson för att få mer information om vilka grundsärskolor som kan passa bäst utifrån ditt barns behov.

Om ditt barn går sista årskursen på sin grundsärskola

Om ditt barn går sista årskursen på sin grundsärskola och därför måste byta grundsärskola nästa läsår kan du önska var du helst vill att ditt barn ska fortsätta sin skolgång. Du kan önska grundsärskola för hösten 2023 mellan 15 januari  15 februari. Du önskar skola med hjälp av blanketten på den här sidan.  Om du inte önskar skola 15 januari-15 februari kommer ditt barn att få en skolplacering på en skolenhet som har lediga platser och som passar barnets behov. 

Godkänn ansökan

Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda signera ansökan för att den ska bli giltig. 

Om du eller ditt barn inte är nöjda med grundsärskolan och vill byta

Om du eller ditt barn av olika anledningar inte är nöjda med grundsärskolan barnet går i och vill byta, så kan du ansöka om att göra ett skolbyte genom att fylla i blanketten längst ner på sidan. Varje termin har vi skolbytesperioder. Det bästa är om du söker inom skolbytesperioden, eftersom vi då samlat kan gå igenom alla ansökningar och se var det finns lediga platser. Skolbytesperioderna är i oktober och april.

Om ditt barn behöver byta skola av särskilda skäl kan du kontakta barnets rektor.

Om du ska flytta till eller inom Göteborg

Om du ska flytta till eller inom Göteborg kan du önska grundsärskola när som helst under året. Om ditt barn ännu inte är folkbokförd på er nya adress ska du skicka med en kopia på ert bostadskontrakt eller hyresavtal i ansökan. Du kan söka grundsärskolor var som helst i staden. Tänk på att skicka din ansökan i så god tid som möjligt.

Om du ska flytta inom Göteborg och ditt barn redan går i skolan här så kan du välja att låta ditt barn gå kvar i den grundsärskolan. Om du vill att ditt barn ska byta till en annan grundsärskola så skickar du in en ny ansökan genom att fylla i blanketten längst ner på sidan. 

När får jag veta i vilken grundsärskola mitt barn har fått en plats?

Vi hanterar ansökningar till grundsärskolor allt eftersom de kommer in. Det innebär att vi skickar ut besked om placering löpande.

Om du önskar grundsärskola 15 januari -15 februari för att ditt barn går sista årkursen på sin grundsärskola och därför behöver byta skolenhet, får du besked i slutet av mars. 

Är mitt barn garanterad en plats på grundsärskolan jag önskar?

Om det inte finns lediga platser på den eller de grundsärskolor du har önskat, eller om skolenheterna du har önskat inte är tillräckligt tillgänglighetsanpassade, får ditt barn istället en plats i en annan grundsärskola. Det behöver inte vara på den grundsärskola som ligger närmast ditt barns hem, men det ska vara på en skola så nära hemmet som möjligt. Om det är fler som önskar en viss grundsärskola än vad det finns lediga platser är det barnets behov, skolans tillgänglighet och närhetsprincipen som avgör vilken elev som får förtur.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Om ditt barn får en placering i en annan grundsärskola än den eller de du hade önskat så kan du överklaga beslutet. När du får beslutet om placering får du också information om hur du gör för att överklaga. 

Om du inte är nöjd med placeringen kan du också ansöka om ett skolbyte. Det kan du läsa mer om längre upp på den här sidan.

Om du vill lämna ett klagomål mot utbildningen gällande ditt barns grundsärskola kan du få mer information om hur du gör på sidan Lämna klagomål

Hur söker jag fritidshem?

Om du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en plats i fritidshem. Så fort du vet i vilken grundsärskola ditt barn ska gå kan du ansöka om en plats i fritidshem. Du kan läsa mer och söka på sidan Ansök till fritidshem.

Hur fungerar skolskjuts?

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får ett skolkort för att resa med kollektivtrafiken. Elever kan ha rätt till skolskjuts om det är långt mellan elevens bostad och hållplatsen, om eleven har en funktionsnedsättning  intellektuell eller fysisk, på grund av trafikförhållanden eller om det finns någon annan särskild omständighet som gör att eleven inte kan åka med kollektivtrafiken.

Skolskjutsen gäller till och från skolundervisningen. Det går alltså inte att få skolskjuts till och från fritidshem. Det går inte heller att få skolskjuts under helger och lov. Du kan läsa mer om skolskjuts och hur du gör för att söka på sidan Skolskjuts.

Blankett

Blankett för ansökan till grundsärskola

Du kan ladda ner blanketten och fylla i den direkt i datorn. 

Skicka ansökningsblanketten till:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda godkänna (signera) ansökan för att den ska vara giltig. Om du skickar in din ansökan med post får du ingen bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.