Så fungerar grundsärskolan

Om ditt barn har svårigheter i skolan och du tror att barnet har rätt att gå i grundsärskola kan kommunen utreda om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp. Det är grundskoleförvaltningen i Göteborg som gör den utredningen.

Hur får ditt barn plats i grundsärskolan

Om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning har ditt barn möjlighet att fullfölja sin skolplikt som en integrerad elev i grundskolan eller i en grundsärskoleklass.

Första steget är att prata med personalen på förskolan där ditt barn går så hjälper de dig. Om ditt barn inte går på en förskola kan du vända dig direkt till grundskoleförvaltningen. Telefon: 031-365 09 60 eller e-post grundskola@grundskola.goteborg.se  

Förskolan ordnar med anmälan till skolan

I ditt samtal med förskolans rektor kommer du få ge ditt samtycke till att förskolan överlämnar information om ditt barn till grundskoleförvaltningen. Detta samtycke är skriftligt.

Om du inte har en förskoleplats till ditt barn ordnar grundskoleförvaltningen detta tillsammans med dig som vårdnadshavare.

Skolan utreder

När grundskoleförvaltningen fått information om ditt barn ska det göras en utredning för att ta reda på om ditt barn har rätt till grundsärskola. Du kommer att bli kontaktad av en person som blir din och ditt barns kontaktperson. Kontaktpersonen bjuder in dig för ett informationssamtal för att kunna starta en utredning inför mottagandet i grundsärskola. Se nedan: Vad avgör vilka barn som ska gå i grundsärskola?

Beslut fattas av grundskoleförvaltningen

När utredningen är klar fattar grundskoleförvaltningen ett beslut om ditt barn blir mottagen på grundsärskola.

Förskoleklass eller uppskjuten skolplikt

Grundsärskolan finns i årskurs 1-9 om du som vårdnadshavare anser att förskoleklass inte passar ditt barn så kan du välja på uppskjuten skolplikt eller tidigare skolstart.

Här kan du läsa mer om alternativ till förskoleklass om ditt barn har en intellektuell
funktionsnedsättning.

Önska grundsärskola

Om ditt barn ska börja till hösten och du inte har begärt uppskjuten skolplikt så kan du önska skola mellan den 15 jan-15 feb. Eller så önskar du skola när ditt barn har blivit mottagen i grundsärskola, det kan bli när som helst under året.

Vad avgör vilka barn som ska gå i grundsärskola?

För att vi på grundskoleförvaltningen ska kunna utreda om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola måste vi ha ditt godkännande.

Själva utredningen bygger på att vi gör fyra olika bedömningar:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande

När vi har gjort detta gör vi en samlad bedömning och fattar beslut om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola eller inte. Om vi bedömer att ditt barn har rätt att gå i grundsärskola så kallar vi det för att eleven har blivit mottagen i grundsärskolan. När du får besked om att ditt barn är mottagen i grundsärskolan får du också veta om ditt barn ska läsa ämnen eller ämnesområden.

Vad är skillnaden mellan ämnen och ämnesområden?

Om ditt barn ska läsa ämnen så är det dessa ämnen som ingår: Musik, bild, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk, engelska, modersmål, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap), naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi), teknik och matematik.

Om ditt barn ska läsa ämnesområden så ingår: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Hur fungerar grundsärskolan?

Det finns ingen förskoleklass inom grundsärskolan. Det betyder att elever kan gå i grundsärskola mellan årskurs 1 och 9.  Du kan läsa mer om förskoleklass och vad det innebär för barn med funktionsnedsättning på sidan 

Förskoleklass

Elever som är mottagna i grundsärskolan kan antingen gå i en grundsärskola eller integreras i en grundskoleklass. Oavsett om ditt barn går i grundskola eller i grundsärskola kommer barnet att läsa enligt grundsärskolans kursplan. Om du vill att ditt barn ska integreras i en grundskoleklass så ansöker du om detta via rektorn på din enhet.

Det är grundskoleförvaltningen som beslutar om ditt barn får integreras i grundskolan.

Du kan läsa mer om hur integrering i grundskolan fungerar på Skolverkets hemsida.

Elever som går i grundsärskola blir inte behöriga till gymnasieskolan, men blir behöriga till gymnasiesärskolan. 

Kan mitt barn gå i grundsärskola utan att vara mottagen?

Innan ditt barn får beslut om mottagande i grundsärskolan kan ditt barn gå i en grundsärskoleklass. Då krävs det utredningar som styrker att ditt barn kommer bli mottagen i grundsärskolan.

Ditt barn får då grundskoleundervisning, men är placerad i en grundsärskoleklass. Det är grundskoleförvaltningen som beslutar om ditt barn får gå i grundsärskolan utan att vara mottagen. Blanketten har du nedan, du behöver inget intyg från rektor för att skicka in blanketten.

Blankett ansökan och medgivande till placering i grundsärskolan utan att vara mottagen (du kan ladda ner och fylla i blanketten på datorn).

Hur önskar jag grundsärskola?

Om ditt barn är mottagen i grundsärskola kan du läsa mer om hur du önskar skola på sidan önska grundsärskola.

Var kan jag få mer information om grundsärskolan?

Du kan kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller grundskola@grundskola.goteborg.se.

Du kan också läsa mer om grundsärskolan i Skolverkets broschyr ”Grundsärskolan är till för ditt barn"
Du kan ladda ner broschyren eller beställa den till din hemadress.

Filer och dokument

  • Presentation om stöd i grundskolan och grundsärskola

    I presentationen får du information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra anpassningar och särskilt stöd fungerar i grundskolan och grundsärskola. Presentation är från det digitalt informationsmöte om stöd i grundskola och grundsärskola som vi genomförde den 24 november 2020.

    9502 kB