Så fungerar grundsärskolan

Om ditt barn har svårigheter i skolan och du tror att barnet har rätt att gå i grundsärskola kan kommunen utreda om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp. Det är grundskoleförvaltningen i Göteborg som gör den utredningen.

Vad avgör vilka barn som ska gå i grundsärskola?

För att vi på grundskoleförvaltningen ska kunna utreda om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola måste vi ha ditt godkännande.

Själva utredningen bygger på att vi gör fyra olika bedömningar:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande

När vi har gjort detta gör vi en samlad bedömning och fattar beslut om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola eller inte. Om vi bedömer att ditt barn har rätt att gå i grundsärskola så kallar vi det för att eleven har blivit mottagen i grundsärskolan. När du får besked om att ditt barn är mottagen i grundsärskolan får du också veta om ditt barn ska läsa ämnen eller ämnesområden.

Vad är skillnaden mellan ämnen och ämnesområden?

Om ditt barn ska läsa ämnen så är det dessa ämnen som ingår: Musik, bild, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk, engelska, modersmål, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap), naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi), teknik och matematik.

Om ditt barn ska läsa ämnesområden så ingår: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Hur fungerar grundsärskolan?

Det finns ingen förskoleklass inom grundsärskolan. Det betyder att elever kan gå i grundsärskola mellan årskurs 1 och 9.  Du kan läsa mer om förskoleklass och vad det innebär för barn med funktionsnedsättning på sidan 

Förskoleklass

Elever som är mottagna i grundsärskolan kan antingen gå i en grundsärskola eller integreras i en grundskola. Oavsett om ditt barn går i grundskola eller i grundsärskola kommer barnet att läsa enligt grundsärskolans kursplan. Om du vill att ditt barn ska gå i en grundskoleklass måste du själv ansöka om det. Det gör du genom att fylla i blanketten.

Blankett ansökan och medgivande till integrering i grundskolan (du kan ladda ner och fylla i blanketten på datorn)

Det är grundskoleförvaltningen som bestämmer om ditt barn får integreras i grundskolan.

Du kan läsa mer om hur integrering i grundskolan fungerar på Skolverkets hemsida.

Elever som går i grundsärskola blir inte behöriga till gymnasieskolan, men blir behöriga till gymnasiesärskolan. 

Kan mitt barn gå i grundsärskola utan att vara mottagen?

Innan ditt barn får beslut om mottagande i grundsärskolan kan ditt barn gå integrerad i en grundsärskoleklass. För att ditt barn ska få vara integrerad krävs det utredningar som styrker att ditt barn kommer bli mottagen i grundsärskolan.

Ditt barn får då grundskoleundervisning, men är placerad i en grundsärskoleklass. Det är grundskoleförvaltningen som bestämmer om ditt barn får integreras i grundsärskolan och du ansöker genom att fylla i blanketten.

Blankett ansökan och medgivande till integrering i grundsärskolan (du kan ladda ner och fylla i blanketten på datorn).

Hur önskar jag grundsärskola?

Om ditt barn är mottagen i grundsärskola kan du läsa mer om hur du önskar skola på sidan önska grundsärskola.

Var kan jag få mer information om grundsärskolan?

Du kan kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller grundskola@grundskola.goteborg.se.

Du kan också läsa mer om grundsärskolan i Skolverkets broschyr ”Grundsärskolan är till för ditt barn"
Du kan ladda ner broschyren eller beställa den till din hemadress.

Filer och dokument

  • Presentation om stöd i grundskolan och grundsärskola

    I presentationen får du information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra anpassningar och särskilt stöd fungerar i grundskolan och grundsärskola. Presentation är från det digitalt informationsmöte om stöd i grundskola och grundsärskola som vi genomförde den 24 november 2020.

    9502 kB