Kärralundsskolan 1-9 grundsärskola

Kärralundsskolan 1-9 grundsärskola har nära till Delsjöns stora naturområde och stadens kulturutbud. Skolan är anpassad för elever med flera funktionsvariationer och studierna har sin utgångspunkt från grundsärskolans ämnesområden.

Till webbplats för Kärralundsskolan 1-9 grundsärskola

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Birkagatan 61

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Funktioner

Hitta grundsärskola

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta grundsärskola

Om grundsärskola i Göteborgs Stad 
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser. 

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen