Frölundaskolan Bräcke 1-9 grundsärskola

Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola årskurs 1-9 som erbjuder utbildning och undervisning som anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  From höstterminen 2022 kommer inga nya antagningar till grundskolan att ske.

Till webbplats för Frölundaskolan Bräcke 1-9 grundsärskola

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Positivgatan 3

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Funktioner

Hitta grundsärskola

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta grundsärskola

Om grundsärskola i Göteborgs Stad 
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser. 

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen