Kärraskolan 1-9 grundsärskola

Kärraskolan är en f-9 skola med en grundsärskola. För att skapa en god lärandemiljö har vi fokus på kunskap, trygghet och ett lustfyllt lärande. Vi ser till elevernas Individuella behov. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina förmågor och förutsättningar.
Elever i grundsärskolan erbjuds fritidshem på Tranan eller Påfågeln

Till webbplats för Kärraskolan 1-9 grundsärskola

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kärra Kapellväg 6

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Funktioner

Hitta grundsärskola

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta grundsärskola

Om grundsärskola i Göteborgs Stad 
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser. 

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen