Bergsgårdsskolan 1-6 grundsärskola

Bergsgårdsskolans grundsärskola har elever från årskurs 1 - 6. Skolan ligger nära Hjällbo centrum. I närheten till skolan finns fina naturområden. På skolan finns 9 grundsärskoleklasser med elever som läser ämnen eller ämnesområden.
I alla klasser arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Alla våra elever har behov av struktur, tydlighet och goda förberedelse så verksamheten utformas därefter.

Till webbplats för Bergsgårdsskolan 1-6 grundsärskola

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Skolspåret 75

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Funktioner

Hitta grundsärskola

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta grundsärskola

Om grundsärskola i Göteborgs Stad 
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser. 

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen