Kvibergsnässkolan

Kvibergsnässkolan 1-9 grundsärskola

Kvibergsnässkolan är en av tre regionala skolor i Göteborg för elever med autism. Personalen består av förskole- och grundskolelärare, elevassistenter och lärare i fritidshem med mycket erfarenhet och vidareutbildning inom autism. Eleverna har individanpassad undervisning med tydliggörande kommunikation och pedagogik.

Till webbplats för Kvibergsnässkolan 1-9 grundsärskola

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Luftvärnsvägen 25

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Funktioner

Hitta grundsärskola

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta grundsärskola

Om grundsärskola i Göteborgs Stad 
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser. 

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen