Bild på Gårdstensskolan

Gårdstensskolan 4-9 grundsärskola

Gårdstensskolan har cirka 450 elever från årskurs 4 upp till årskurs 9, särskola och tränings-särskola.
Skolan inriktar sig på att arbeta språkutvecklande i alla ämnen som har en central roll i skolans resultat.

Till webbplats för Gårdstensskolan 4-9 grundsärskola

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Angeredsvinkeln 21

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Funktioner

Hitta grundsärskola

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta grundsärskola

Om grundsärskola i Göteborgs Stad 
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser. 

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen