Hinnebäckskolan 1-9 grundsärskola

Hinnebäcksskolan ligger i Tuve med närhet till vackra naturområden och Kättilsröds 4H-gård. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid kommunikation. Hinnebäckskolan är byggd för elever med flera funktionsvariationer. Lokalerna är anpassade för de olika behov eleverna har. Alla rum har lyftsystem för att underlätta förflyttningar. Hinnebäcksskolan finns för de elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

Till webbplats för Hinnebäckskolan 1-9 grundsärskola

Kontaktuppgifter

Telefon

Besöksadress

Grinnekullegatan 252

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Funktioner

Hitta grundsärskola

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta grundsärskola

Om grundsärskola i Göteborgs Stad 
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser. 

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen