Kungsladugårdsskolan

Kungsladugårdsskolan 1-6 grundsärskola

På Kungsladugårdsskolan finns grundsärskola från årskurs 1 till 6.
Eleverna är uppdelade i fyra grupper. I grundsärskolan på anpassas undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättning. Grundsärskolan är en rättighet för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som därför inte når upp till grundskolans kunskapskrav.

Till webbplats för Kungsladugårdsskolan 1-6 grundsärskola

Kontaktuppgifter

Jessica Erenmalm, rektor

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 1

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Hitta grundsärskola

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta grundsärskola

Om grundsärskola i Göteborgs Stad 
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser. 

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen